Vrijmibeau: Echte mannen

Ireland - Guinness Lager

Ireland – Guinness Lager

Mooi, na twee dagen herdenkingen en bevrijdingsfestivals en omdat het twee uur is op mijn klok tijd voor de gekkie-borrel. Deze week geven we het podium aan twee waardeloze mannen: Wim Dankbaar en Micha Kat. Dat hebben de heren wel verdiend. De afgelopen week hebben ze dagelijks laten zien dat het nog gekker en lager kan. Zelden is het ziekelijke gelieg van Micha Kat of de pathologische hufterigheid van Wim Dankbaar zo schrijnend geweest.

De laatste spant inmiddels werkelijk de kroon door zijn in- en intrieste psychologische terreur richting de familie Vaatstra. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat dit niet resoluut gestopt wordt, maar ook nog eens progressief doorgezet mag worden tot en met nota bene – zoals nu blijkt – beslaglegging op de AOW-uitkering van een zwakke oude vrouw. Onvoorstelbaar hoe weinig eergevoel of morele integriteit een volwassen man kan tonen. Dan kan je nog zo dapper jezelf een martelaarschap aanmeten door – voor volk en vaderland – een vermeend corrupt rechtssysteem aan te vallen, maar dat is dan volstrekt onvoldoende. Dan ben en blijf je gewoon een egoïstische ultra hufter. Een jammeraar van het laagste soort.

En dan hebben we natuurlijk nog Micha Kat. Ook al zo’n moreel lichtgewicht die met zijn ziekelijke gelieg maar gedoogd wordt vonnissen van rechtbanken naast zich neer te leggen en voortdurend de meest misselijkmakende beschuldigingen ongegrond te tetteren. Een zeldzaam laffe man die uitsluitend ellende veroorzaakt, en niet in de laatste plaats voor hem zelf.

Die ellende voor hemzelf is overigens erg dichtbij nu veelpleger Micha – Justitie durft mijn zaken niet door te zetten, want ik ben winning – Kat volgende week – vrijdag 13 mei – de inhoudelijke behandeling van zijn hoger beroep mag komen opleuken. Het angstzweet stroomt inmiddels weer in golven langs zijn gezicht, want het ene na het andere hooghartige dienstbevel vult weer zijn blog. Bevelen die zijn advocaat maar naar één richting lijken aan te sturen: uitstel. Uitstel zodat Kat weer een jaar of zo door kan lasteren en beledigen. Uitstel natuurlijk ook omdat tijdens de behandeling van zijn hoger beroep pijnlijk duidelijk kan worden dat Kat zich op verschillende punten niet aan het eerdere vonnis heeft gehouden. Zo is er de expliciete voorwaarde om bepaalde artikelen van zijn website Klokkenluideronline.is te verwijderen. Een simpele zoekopdracht leert dat hier niet aan is voldaan. En dan is er natuurlijk nog de 240 dagen voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van 2 jaar waarin Kat geen strafbaar feit mag begaan. Ook dat is niet gelukt en staat er inmiddels al weer 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf op hem te wachten. Dan kan je nog zo draaien, liegen of fantaseren dat het allemaal bedrog is, maar dat is behoorlijk kansloos. Feiten – zoals Micha zelf zo graag oreert – liegen niet.

Net zo min als de bewezen bommeldingen die Kat ook zo dolgraag als door de OvJ bij elkaar gelogen wil zien, waarbij hij niet terugschrikt zijn eigen advocaat te manipuleren met halve waarheden, complete leugens of absurde drogredenen. Het gaat hier niet om één valse bommelding zoals Kat graag wil doen geloven. Zelfs niet om twee. Het gaat om maar liefst vijf (!) (valse) bommeldingen: Vier gepleegd bij het advocatenkantoor, en eenmaal bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit het vonnis van deze zaak betreffende de bommeldingen en bedreigingen bij het advocatenkantoor:

Verder staat vast dat genoemde medewerkers van Pels Rijcken telefonisch de volgende berichten hebben ontvangen.

Aan [C]2 is op 24 augustus 2011 meegedeeld “Jullie kunnen binnenkort brandbommen verwachten, let op mijn woorden ik ga brandbommen door het kantoor gooien, je kan brandbommen door de ruiten verwachten”.

Aan [D]3 is op 24 augustus 2011 meegedeeld dat binnenkort brandbommen door de ramen gegooid zouden worden.

Aan [A]4 is op 23 augustus 2011 meegedeeld “Jullie zijn allemaal ratten, jullie advocaten zijn allemaal ratten, honden. Jullie brengen de wereld naar de kloten. Wacht maar, zo meteen gaat er een bom af, wacht maar, zo meteen gaat er een bom af…..over een half uur” en “He, dat zeg ik toch, over een half uur gaat er een bom af.” en “Jullie gaan allemaal naar de klote.”

Aan [B]5 is op 23 augustus 2011 meegedeeld “Dit is een bommelding, het zal dood en verderf zaaien, jullie zijn een corrupt stelletje, jullie verdedigen een kinderverkrachter, heeft u mij begrepen?”.

Dan kan Micha van alles bedenken in dat corrupte manke koppie van hem, maar ook dat is volkomen kansloos. Onvoorstelbaar, ook hier, dat een man zo weinig zelfrespect, eer of integriteit kan tonen.

Slappe, zwakke mannen zijn het, Wim Dankbaar en Micha Kat. Mannen waar je helemaal niets aan hebt, en waarvan je je kan afvragen of zij wel in een samenleving thuishoren. Bijdragen doen ze namelijk niets, vernielen en beschadigen des te meer.

Zo, dat hebben we weer gezegd. Een lang verhaal en eigenlijk weer teveel aandacht voor deze twee misdadige losers. Tijd voor bier en muziek.

David Bowie – Waiting for the Man.

43 thoughts on “Vrijmibeau: Echte mannen

 1. Bij steevast iedere rechtszaak waarin Kat in het beklaagdenbankje zit, wordt er wel een rechter gewraakt. Dat gaat zonder twijfel ook nu weer gebeuren. Een precieze reden lijkt Kat nog te moeten verzinnen maar dat er weer een wraking gaat komen, staat op voorhand vast.

  Het zou me bovendien niet verbazen als mr. Stapel er nog voor de zitting al de brui aan geeft.

  • Het zou mij ook niet verbazen wanneer Kat volgende week ‘plotseling’ zonder advocaat zit. Mr. Thijs Stapel is natuurlijk niet gek en zal zichzelf ongetwijfeld serieus nemen, en dan zijn de absurde opdrachten van Micha niet echt welkom.

   Verder is het natuurlijk voor Micha een gunstige wending wanneer hij het voor elkaar krijgt om ook deze advocaat vlak voor een zitting de zee in te duwen. Dat betekent weer uitstel, en tilt hij zich weer over de zomer heen en wellicht het jaar.

   Wat dat betreft is dit wel een aardig filmpje van JDTV. Een verslag van de hoger beroep zitting in de ‘graffiti’-zaak daags nadat Kat zijn vorige advocaat Gerard van der Meer, en niet in de laatste plaats Eric Donk, onder de trein gooide.

   Het leverde Kat uitstel in dat hoger beroep op, plus uitstel van het getuigenverhoor in de zaak Bart Mos, en uitstel bij een eerdere oproep voor de hoger beroep zaak die nu vrijdag 13 mei op de rol staat.

  • Wat Ziva zegt. Alle seinen duiden erop dat hij niet een rechter gaat wraken, maar weer eens een advocaat onder de bus gaat gooien.
   Allerlei belachelijke eisen stellen en als daar niet aan voldaan wordt zal Stapel wel weer “onwerkbare situatie” worden, nieuwe advocaat zoeken, zaak weer aanhouden.. En we zijn zo weer 10 maanden verder…

   • Als het aan Micha ligt, blijft hij deze twee trucjes herhalen tot z’n dood. Gewoon steeds afwisselend rechters wraken en advocaten dolken in de rug steken. Dan kun je gewoon jarenlang blijven roepen dat “Micha op alle fronten wint, deeeep behind enemy lines”, simpelweg omdat het nooit tot een veroordeling gaat komen. En kun je ondertussen lekker blijven doorreutelen over Demmink.

    Klein detail: er is al best een tijd geen filmpje meer vanuit een armetierig hostel geplaatst. Zou hij dan ondertussen toch onder een brug wonen?

    • De Oekraiense kaboutertjes hebben de comment sectie van Kat’s website gestolen.
     Komt dat even mooi uit voor Kat #poesmis #webcaresquad

    • De regelgeving omtrent het verplicht hebben van een advocaat is duidelijk.
     In strafzaken is een advocaat niet verplicht, maar natuurlijk wel handig.
     Ik kan mij voorstellen, dat een rectbank of een gerechtshof het een keertje beu wordt en met of zonder advocaat de zaak of zaken tegen Kat gewoon doorzet.
     Kat is dan zelfs niet eens verplicht om te verschijnen.
     Als hij niet in persoon verschijnt en ook geen advocaat heeft gemachtigd, kan door de rechtbank of hof een vonnis bij verstek worden gewezen, hetgeen doorgaans niet in het voordeel van de beklaagde zal uitvallen.
     Is een dergelijk vonnis in kracht van gewijsde gegaan, d.w.z. op enkele uitzonderingen na onherroepelijk geworden, en het vonnis houdt in, dat een verdachte een tijdje achter de tralies moet, dan kan in het geval van Kat aan Ierland worden gevraagd of ze hem even onder zachte dwang naar Nederland willen sturen. Zie hiervoor het Europees aanhoudingsbevel.
     Kortom, Kat kan dus niet eindeloos de zaak rekken door steeds maar zijn advocaat de laan uit te sturen en/of door niet te verschijnen.

    • Ah.. Zie Micha’s post van vandaag. Ook de optie wraking blijft dus open, en als dat ook niet lukt dan moet Stapel maar gewoon de zitting uitlopen! “Einde zitting” kraait Micha nog als toevoeging.
     Kan een officier dit nou niet gebruiken om bewuste obstructie van de rechtsgang aan te tonen..? Het zal wel wishfull thinking zijn..

 2. Vers van de pers..een zomers muziekje om het heerlijke weer in Nederland te vieren.

  • Hah daar hebben we advertentie-sjacheraar Hans Mauritz weer die maar weigert om de verboden boeken bij het Centraal Boekhuis te vernietigen. Waarschijnlijk omdat de rapportage daarvan duidelijk maakt dat er helemaal geen boeken zijn verkocht.

   Je zou denken dat Mauritz zich een beetje rustig houdt op dit moment, maar zijn dwangmatigheid is klaarblijkelijk toch sterker. Hij dook ook al op onder de kleuter-Engels tweet van Peter R. de Vries.

  • En dan verwijst die bolle nota bene naar zijn boek, dat op 28 april 2015 zal verschijnen.
   Je kunt vast intekenen: “vooraf betalen voorkomt teleurstellingen.”

 3. Koos Woudenberg denkt dat Koen Voskuil is overgelopen, net als Myra. Ja, met Nico van der Ham in zee gaan is een uitstekend idee (not). Hans Mauritz kan gewoon niet anders, die is een gluiperd die zijn koopwaar toch kwijt moet.

  Dan kun je niet zeggen dat je fout zit, want tjsa de rekeningen moeten toch betaald worden.

 4. Wimp kan niet rekenen en doet nu net alsof het vonnis van het Hof Amsterdam alleen maar uitspraak doet over een hoofdelijke aansprakelijkheid. Wimp gaat er gemakshalve aan voorbij dat het vonnis van het Hof Amsterdam hem en Mauritz ook veroordelen voor 200.000,- euro aan verbeurde dwangsommen. Deze uitspraak komt dus gewoon bovenop het vonnis van de Rechtbank Noord Nederland waarin Wimp en Mauritz dan in ieder geval (uiteindelijk) 66.000,- euro aan dwangsommen hebben verbeurd.
  Zelfs als we Wimp’s redenering over de hoofdelijke aansprakelijkheid volgen dan is hij alleen al o.g.v. het vonnis van het Hof Amsterdam in ieder geval 100.000,- euro verschuldigd. Er staat reeds 66.000,- euro op een derdenrekening bij Moszkowicz. Weliswaar o.g.v. het vonnis van de Rechtbank Noord Nederland maar daar wil Wimp dan eerst 33.000,- euro van terug -met als argument dat hij maar de helft van 66.000,- euro is verschuldigd en Mauritz de andere helft- terwijl Wimp per saldo hoofdelijk nog altijd 133.000,- euro aan dwangsommen heeft verbeurd. En 133.000,- minus 66.000,- is 67.000,- euries die Wimp juist nog moet dokken.

  Maar dan houden we echter nog steeds wel het puntje hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit mag dan in beginsel zo zijn, maar stel dat Wimp en Mauritz naast hun partnerschap ook nog 8 andere armlastigen -waar ook niets te halen valt- als partner hadden opgevoerd? Had Wimp dan met succes kunnen verdedigen dat hij persoonlijk maar voor 1/10 van het totaal aan dwangsommen aansprakelijk is? Zo werkt dat natuurlijk niet. Het gaat om de totale hoogte van de verbeurde dwangsommen en dat totaal wordt toch echt geïnd waar dat mogelijk is. Met andere woorden, Wimp is gewoon voor de volle 266.000,- euro De Sjaak. Vandaar dat er inmiddels ook beslag ligt op de villa van Wimp. Geen oeverloos en volstrekt irrelevant Vergeer geleuter -met hilarische aannames en absurde, wereldvreemde conclusies- gaat een veiling nog voorkomen. En dat ‘schuurt’ natuurlijk bij Wimp.

  Daar ga ik een lekkere borrel op nemen. Cheers 🙂

 5. Het zal nu wel niet lang meer duren voor Peter R. bij Wim voor de deur staat met zijn team van internetpesters aangepakt. Volgens mij had die ook nog een soort rekening te vereffenen. Het blijft bizar hoe dit allemaal zo ver heeft kunnen komen. Dat verhaal van de kluisverklaringen is echt te gek voor woorden. Nog gekker is dat Wim zijn energie op de moeder blijft richten i.p.v. dat hij Mauritz eens goed aan de tand voelt

  Ligt het trouwens aan mij, of heeft kat in opmaat naar 13 mei alvast alle reacties van zijn site gehaald? Ik kan ze niet meer zien.

  • Wim kan niet anders dan Maaike aanvallen want zij is opdrachtgever van Yehudi. @JDTVHQ

 6. “”Ligt het trouwens aan mij, of heeft kat in opmaat naar 13 mei alvast alle reacties van zijn site gehaald? Ik kan ze niet meer zien.””””

  HIj had al eerder storingen, althans zijn website kon niet betreden worden “limit nog wat …??? “” geen idee of dat aan zijn technische beheer te verwijten valt of aan de host???
  Je kan het altijd verkopen als dat hackers aan het werk zijn geweest, en onder hetzelfde mom de reactie panelen sluiten (???)

 7. Kortom, hij had meer dan 2 bezoekers op een dag en zn ISP abo was niet toereikend en gooit die de verbinding plat…

 8. Chris Klomp heeft op facebook een nieuw (?) filpmpje van Micha neergeplempt. In ieder geval heeft Micha huisvesting gevonden, maar wat hij beweert in MIcha versus de zwarte maffia daar is geen touw aan vast te knopen. Hij beweert daarin dat als hij zijn DNA afgeeft dat hij dan veroordeelt wordt voor een moord.

  De uitslag staat al vast, Micha kan naar alle waarschijnlijkheid op zoek naar een nieuwe advocaat. Ik meen dat Ruud zich een tijd geleden zich afvroeg waarom Micha gewoon niet in Ierland opgepakt kan worden en naar Nederland vervoerd om zijn straf uit te zitten. Dat vraag ik mij ook af.

  • Dorothy,

   Dat kan dus wel degelijk. Zie mijn commentaar ergens hierboven.
   Alleen moeten ze daar wel zin in hebben.
   Ik denk, dat een dergelijke actie pas gaat plaatsvinden als zowel de van Well verhoren, het definitieve oordeel van AG Aben over de bekende eerlijke koerdische zakenman, de laatste tikken aan het adres van Dankbaar en het strafrechtelijk onderzoek tegen de heer Demmink zijn geweest en afgerond.Ik verwacht overigens nog steeds, dat in al deze gevallen de plotgekkies lelijk op hun neus gaan kijken.

  • LoL, welnee @karel, je geeft daarmee veel meer credits aan Micha Kat dan hij bezit. Niemand neemt Kat serieus. Het is gewoon een kruimel criminogene boefsmurf.

   Okay, het is ‘internet-entertainment’ for ‘us the happy Gargamels’, maar meer ook niet.

 9. DonQuijotte mei 6, 2016 om 22:22
  Wim kan niet anders dan Maaike aanvallen want zij is opdrachtgever van Yehudi. @JDTVHQ

  Buitengewoon grappig dat ook een Wimp sympathisant in 1 simpel zinnetje precies aangeeft waarom Wimp met zijn immorele actie beslag te leggen op het AOW’tje van Maaike, datgene wat hij nu juist wilde aantonen -namelijk dat Maaike niet de opdrachtgever kan zijn- in zijn eigen gezicht heeft opgeblazen. Alleen al op grond hiervan kunnen 5 dagen en 5 delen chronisch Vergeer geleuter wederom zó de prullenbak in (zoals @douwer eerder al stelde). Wimp maakt er ten overvloede almaar duidelijker mee dat hij geestesziek is en door domme -maar vooral kwaadaardige- acties steeds verder verstrikt raakt in zijn eigen leugens en waandenkbeelden en alleen maar onnodige schade aan het berokkenen is bij slachtoffers die al genoeg gekwetst zijn.

  De laatste ‘update’ van Wimp m.b.t. zijn ‘klacht’ bij de Ombudsman spreekt ook weer boekdelen. OM duikt ook voor de ombudsman ijlt Wimp daarover. Tuurlijk Wimp. Dat de uitkomst van Wimp’s ‘klacht’ al vaststaat komt alleen maar omdat een instantie als de Ombudsman nu eenmaal ook niets kan met loze en ongefundeerde beschuldigingen en een bij elkaar verzonnen infantiele complottheorie. En dat zal men Wimp zo zorgvuldig mogelijk duidelijk trachten te maken. Al is dat bij voorbaat weer tegen dovemansoren gericht.

  • Tja, ik begrijp ook wel dat @wim dankbaar boos is. Het is natuurlijk niet fijn wanneer er 200.000 euro cash-spaargeld van je rekening wordt weggesluisd, en vervolgens nog eens je ‘pensioen’ uit je huis wordt beslagen.

   Dat is even wennen, want je financiele planning is daarmee behoorlijk verdord. Ik kan mij daarom ook niet voorstellen dat Wim Dankbaar nog als een vrolijke joviale man zich op zijn lokale tennisbaan begeeft. Het leven is voor Wim op dit moment zwaar k*t. Echt heel erg zwaar k*t.

   En het fraaie is: this is not the end.

  • Ik ben geen Dankbaar sympathisant @Kolderkamp. Last van koliek in je bovenkamer? Wel heb ik respect voor Dankbaar zijn vasthoudendheid en streven. Corruptie moet gewoon aangepakt en van ezels als jij verwacht ik buiten wat onzinnig geblèr helemaal niets.

  • Volgens mij heb ik deze twee mannen nergens ‘echte mannen’ genoemd. Eerder ‘slap’. ‘zwak’, ‘eerloos’, of ‘waardeloos’.

 10. Heeej de hele lijst met boekwinkels op desite van Wimp is onder zn “nieuwe” stukje verdwenen, scheelt dat een hoop gescroll naar de idiote commentaren

  • Zoals gebruikelijk gaan boekwinkels zo langzamerhand hun voorraden opruimen, dus mag Wim ze weer komen halen. Op zijn kosten.

  • Het kan ook zijn dat Wimp denkt ‘slim’ te zijn en wil hij -net zoals hij m.b.t. de veroordeling “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra” uit de handel te halen en te vernietigen krampachtig doet- een onzinnige ‘onmachtig’ kaart trekken wanneer Wimp ook veroordeeld wordt tot het uit de handel halen en het vernietigen van de gehele oplage van zijn in eigen beheer uitgegeven incompetente broddelwerkje. Want het is niet de vraag óf Wimp daartoe veroordeeld wordt doch slechts wanneer.
   Dus gaat Wimp natuurlijk zitten huilebalken dat hij zijn lijst waar hij zijn ‘boek’ in consignatie heeft gelegd kwijt is en dus ‘onmachtig’ is zijn ‘boek’ uit de handel te halen en te vernietigen. Een rechter heeft daar echter helemaal geen boodschap aan want anders zou een dergelijke veroordeling helemaal geen zin hebben. De volstrekt kansloze ‘onmachtig’ redenering wil Wimp natuurlijk ook gebruiken bij zijn ‘8 boekjes voor 50 euro actie’. Dan gaat hij ongetwijfeld zitten dreinen dat hij niet kan achterhalen onder wie zijn afnemers hun exemplaren weer verder hebben verspreid. Maar hier geldt hetzelfde principe. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
   Het is dus juist weer niet zo slim van Wimp dat hij zijn ‘8 boekjes voor 50 euro actie’ nog wel bij ieder ‘herhaalstukje’ blijft vermelden. Maar Wimp heeft centjes nodig (én zit oneindig veel dieper in de problemen dan hij zelf wil beseffen).

   Het is zó ziek, zó volstrekt respectloos en zó onnodig kwetsend dat psychopaat Dankbaar maar zaken uit het verleden blijft oprakelen die allang door de werkelijkheid zijn achterhaald (zie ook vandaag weer, het is weerzinwekkend). En daar bij iedere gelegenheid de familie Vaatstra-Terpstra mee wil blijven confronteren. Je zou toch willen dat in sommige zaken Justitie eens wat doortastender optreedt opdat gerechtigheid niet zo lang op zich laat wachten.

 11. Dankbaar: De omslag is door Justitie georkestreerd in samenwerking met Peter R. de Vries. De kneedbare Bauke is begin 2012 warm gemaakt met het nieuwe “revolutionaire” 3D onderzoek en het DNA verwantschapsonderzoek waar op zeker een dader uit zou rollen.

  Wat een kolder. Reeds eind 1999 / begin 2000 is er een uitgebreid dna-onderzoek gedaan en op basis hiervan is een daderprofiel opgesteld (waaruit overigens al meteen bleek dat weinig tot niets in de richting van een ‘niet-Westerse’ asielzoeker wees). En reeds in 2007 werd geëxperimenteerd met 3d-scans.
  Er is bovendien helemaal niets georkestreerd in samenwerking met Peter R. de Vries. Sterker, De Vries heeft in 2000 juist een kort geding tegen Justitie aangespannen om nogmaals -maar dan een grootschalig- dna-onderzoek te laten uitvoeren. De door Dankbaar aangehaalde zaken speelden dus al lang vòòr 2012. En ten overvloede, als iemand aan het stereotiep ‘stugge Fries’ voldoet is het Bauke Vaatstra wel. Hoezo kneedbaar?

  Dankbaar: De gemiddelde Fries heeft een heilig ontzag voor het gezag, wil er eigenlijk niet aan dat het corrupt kan zijn.

  Een simpele ‘google search’ brengt je binnen 1 klik op gebeurtenissen die in oktober 1999 plaatsvonden n.a.v. de onrust die in de Kollumer gemeenschap rond de moord op Marianne Vaatstra was ontstaan. Zo raken agenten slaags met jongeren en wordt burgemeester Visser met eieren bekogeld. Hoezo een heilig ontzag? Wederom kolder.
  Dat Dankbaar geen enkele mensenkennis heeft blijkt ook al uit het feit dat hij zich kinderlijk eenvoudig heeft laten oplichten door Mauritz. Dankbaar was zelfs zo naïef om niets vast te leggen met Mauritz waardoor Dankbaar geen poot heeft om op te staan en hij Mauritz niet eens juridisch voor oplichterij kan aanpakken.

  Dankbaar: Geld (uit schadvergoedingen) en roem deden de rest.

  En nogmaals totale kolder. Dat de familie Vaatstra-Terpstra hun ‘roem’ tegen wil en dank ‘hebben vergaard’ is natuurlijk evident. Alleen een idioot zal beweren dat een vader van een vermoorde dochter en/of de rest van de familie Vaatstra-Terpstra hier op kickt. En wie wil er ook al weer zo opzichtig met zijn incompetente broddelwerkje op Bol.com pronken en op de beste plekjes in de boekhandel liggen? Wie haalt het bovendien in zijn hoofd om als nobody vanuit ons kikkerlandje wel even de moord op JFK op te gaan lossen? En als het maatschappelijk belang zo groot is -wat Dankbaar zo hilarisch suggereert- waarom heeft Dankbaar er dan niet voor gekozen om zijn ‘boek’ gratis via zijn website als PDF-download ter beschikking te stellen?
  Het is klip en klaar dat er hier maar 1 is die op geld en roem is belust. En zijn achternaam begint met een ‘D’ en eindigt op ‘ankbaar’.

  • Dankbaar is gek. Hoe hij nu ook weer Yehudi probeert te blamen op zijn webstek… Gelukkig voor Dankbaar is de reikwijdte van zijn RIK minimaal, en weet Yehudi wat voor een vlees hij in de kuip heeft en mag je van een advocaat verwachten dat die wat kan hebben. Anders had Dankbaar de volgende aanklacht wegens smaad al aan zijn broek hangen.

   Hoe Dankbaar (en Vergeer) zich in semantische bochten wringen om iets in hun voordeel uit te leggen…. ongelooflijk. Neem nou het campingverslag, dankbaar zet het zelf op zijn site (ik had het niet eerder gelezen, gemist?): memorie van antwoord van Yehudi van 12 augustus 2014: “(…) zowel Terpstra als haar zuster zijn bereid om onder ede te verklaren wat de inhoud en de duur van dat gesprek is geweest.”

   Hoe duidelijk wil je het hebben? En dat Dankbaar nu suggereert dat Yehudi hier nu zogenaamd voor gaat liggen om te voorkomen dat mevr. Terpstra getuigt. Ik lees het niet. Ik zie een advocaat die heel goed de belangen van zijn cliënt behartigt en de juiste juridische procedures bewandelt.

 12. Ach Ziva baby give me a break. Jouw artikels worden her en der belezen en onmiddellijk uitgekots vanwege de Jidische strontlucht die aan je hakken hangt tante.

 13. En dat mijn (Judea strijder adept) hier is gebannen-heeft te maken met het Joodse intelect waarvan getekend is vastgesteld dat het niets meer betreft als een stoephoer uit “”Jochem melochem”” die op haar naaldhakjes neerstrijkt waar ze maar kan om haar rotte haring mening te geven waar de ratten geen kaas van lusten…. Capiche

  • Echt ‘Alex” ik tolereer je uitsluitend nog omdat je volhardt in je idee dat je een antwoord hebt tegen de fast-food industry.

   Maar ja, laten we het feitelijk houden: Jij presteert helemaal niets tegen die belofte, maar meent wel mij de les te mogen lezen met opmerkingen als: de Jidische strontlucht die aan je hakken hangt tante.

   Waarom geef ik je geen ‘perma-ban’? Je verdient het. Toch?

  • We horen vanzelf wel van de Belastingdienst of een van de Pootjes daadwerkelijk stout is geweest. Voor hetzelfde geld stond dat huis toentertijd op naam van iemand anders. Wij gaan hier geen Micha plegen door bij voorbaat al mensen te beschuldigen van belastingontduiking. Maar opmerkelijk is het bericht van Tom Kreling natuurlijk wel.

Reacties zijn gesloten.