Casanova van de kinderkamer

Een tijdje geleden keek ik naar een programma over Lewis Carroll (pseudoniem van Charles Dodgson), de schrijver van Alice in Wonderland. Volgens de BBC was Lewis Carroll een onderdrukte pedofiel. Het programma beloofde veel, maar was slecht. De toon werd al gezet toen zijn hobby  besproken werd -fotografie. Voor zover ik al had gelezen word Carroll al jaren afgeschilderd als een man die van meisjes hield en ze fotografeerde.Foute boel zou je denken als je niet beter wist. Zeker in deze tijd is het zeer vreemd, maar in de Victoriaanse tijd was het niet zo uitzonderlijk om kinderen naakt af te beelden. Julia Margaret Cameron fotografeerde kinderen als kunstobject, maar ouders vonden het prachtig als hun kinderen als cherubijntjes werden afgebeeld: het illustreerde de onschuld van de kinderen. Zoals gezegd in deze tijd denken we er anders over en in verdediging van Dodgson mag daar meer aandacht aan worden besteed.

Lewis.Volgens de BBC, die vond dat Barbertje moest hangen, was er bewijs. Zoals bekend is er een echte Alice, de vermeende muze van Carroll, die voor haar en haar zusjes het verhaal van Alice in Wonderland fabriceerde om ze te vermaken. Hij kwam veel bij de familie over de vloer, maar uiteindelijk werd hem de deur gewezen. Wat was er gebeurd? Hierover zijn verschillende theorieën: hij zou verliefd zijn op Alice, haar moeder, de nanny of Lorina  de oudste van de zusjes. Het door de BBC aangeleverde bewijs was magertjes, maar het kwaad was al geschied- Dodgson was een onderdrukte pedofiel. Werkelijk?

Wie verder surft en uitkomt bij de schrijfster Jenny Woolf die een goede biografie over Carroll heeft geschreven komt tot de ontdekking dat hij weliswaar excentriek was, een zeikerd, een wiskundige, schrijver, dichter en fotograaf, maar een fatsoenlijk man die naar eigen eer en geweten handelde. Helaas voor Carroll werd een jaar na zijn dood een biografie geschreven door zijn neef Stuart Collingwood, die hem heilig verklaarde. Daarbij kwam Freud in de mode en werd Alice in Wonderland onder handen genomen. De val van Alice door het konijnenhol zou voor de coïtus staan, het publiek nam het voor waar aan. Dus hij werd na zijn dood gekruisigd. Om boeken over hem te verkopen werd het allemaal ietsjes opgeleukt met het resultaat dat Carroll tegenwoordig als pedofiel wordt beschouwd. En dat terwijl er nog kinderen met wie hij omging op latere leeftijd hebben getuigd dat er nooit wat tussen hen en Dodgson heeft plaatsgevonden en sommige vriendschappen een leven lang duurden. Bovendien had Dodgson wel vriendinnen die volwassen waren en waar hij in een brief aan een vriendin vroeg:

I wish you could come and stay here a bit!” he wrote to 22-year-old Edith Rix in 1888. “I believe the ‘Mrs. Grundy’ risk might be altogether avoided by simply arranging 2 or 3 visits to be paid consecutively.” (Mrs. Grundy was British society’s fictitious guardian of morality.) In 1879, he asked Gertrude Thomson, a new acquaintance in her late 20s, “Are you sufficiently unconventional (I think you are) to defy Mrs. Grundy, and come down to spend the day with me at Oxford?” (She was, and did.)

Geroddeld tijdens het leven van Dodgson en hij werd gezien als <i>greying satyr in sheep’s clothing</i>. Zo wereldvreemd was de don dus niet. Het blijft jammer dat de BBC die normaliter goede programma’s maakt de heksenjacht op Caroll inzette. Triest omdat hij toch echt beter verdient.

Advertenties

3 thoughts on “Casanova van de kinderkamer

Reacties zijn gesloten.