Geschiedenislesje

We zijn nu toe aan de allesbeslissende, overkoepelende eindanalyse over de ondergang van Nederland“, zo stelt Micha aan het begin van een recent Joetjoepje heel ambitieus. “Nu blijkt dat alles met elkaar verweven is, alles zit met kettingen aan elkaar vast”, vervolgt hij. “Het is één grote smerige kluwen van incompetentie, van gegraai, van crimineel gedrag en dat trekt elkaar allemaal mee naar beneden, een afgrond in van ongekend verderf en een ongekende ondergang. Dat is een proces dat zichzelf versterkt en zo is de vrije val van ons land niet meer te stuiten“. Om te onderbouwen dat we als land in een vrije val zijn vanwege de “pedomafia”  komt hij met een “historisch overzicht” aanzetten en noemt de vermeende “moord”op van Traa, een conflict tussen minister Sorgdrager en haar procureurs-generaal uit 1998, de benoeming van Joris Demmink tot secretaris-generaal van Justitie en zelfs de verkiezing van Mark Rutte tot lijsttrekker van de VVD in 2006. Het zou allemaal in verband met elkaar staan.  Maar klopt het “feitenrelaas” van Micha wel en op welke manier zitten deze “feiten” precies met kettingen aan elkaar vast, hoe zijn ze verweven? Micha weet het niet rond te krijgen.

Ondetecteerbare rapedrug

Het verhaal over de “moord” op van Traa in 1997 maakte deel uit van een oude haatcampagne tegen Pauline Krikke, oud- burgemeester van Arnhem, die gevoerd werd door allround fantast Sietze Planting. Dit begon met een vermoeden van drugs dealen in de maatschappelijke nachtopvang, waar het betreffende gekkie werkzaam was; Planting probeerde met een collega de verdachte op heterdaad te betrappen en werd naar aanleiding daarvan de laan uitgestuurd door de partner van Krikke, Ron Miltenburg. Daarnaast werd hij zijn tabakswinkel uitgezet, nadat hij maandenlang geen huur betaald had. Hij werd steeds rancuneuzer en begon een complot te vermoeden: Planting zou ontslagen en ontruimd zijn om een enorm drugshandelnetwerk af te dekken, met links naar de Turkse drugsmafia, mensenhandelaren, Joris Demmink (natuurlijk) en de Nederlandse overheid. Om dit vermoeden kracht bij te zetten plaatste hij allerlei bizarre berichten op Kleintje Muurkrant en Klokkenluideronline, ook JDTV liet hem uitgebreid aan het woord.

Eén van zijn verzinsels was in dat verband, dat er een connectie zou bestaan tussen PvdA’er Maarten van Traa en VVD’er Pauline Krikke, die hem een ondetecteerbare “rape drug” toegediend zou hebben. Onder invloed hiervan zou van Traa zich doodgereden hebben en Krikke (want de hetze richtte zich tegen haar) zou daarvoor beloond zijn met een functie als wethouder in Amsterdam. Een volkomen gestoord waanverhaal, dat bolstaat van conveniently anonieme getuigen -“laten we hem X noemen”- niet-bestaande mafiarangen als Excellente en volkomen ongerelateerde criminelen als de mysterieuze Allesweter. Ik sluit helemaal niet uit dat van Traa vermoord werd als je kijkt naar zijn rol in de IRT affaire, maar dit is sowieso een volstrekt oncontroleerbaar fantasieverhaal. Overigens werd zijn dood ook onderzocht door de politie, die constateerde dat er sprake was van een ongeval; geen enkele aanwijzing van sabotage werd aangetroffen. Er is hier kortom geen sprake van een begin van de vestiging van de “pedomafia” zoals Micha stelt, maar van een hersenschim.

Organogram

Als tweede stap in de vestiging van de “pedomafia” noemt Micha de “affaire Docters van Leeuwen”. Waarschijnlijk doelt hij hier op het conflict tussen minister Sorgdrager en de procureurs-generaal in 1998, wegens belangenverstrengeling. Een procureur generaal had een bijbaantje als consultant en adviseerde in die rol het OM, in het kader van broekzak → vestzak. Daar maakte Sorgdrager als politiek eindverantwoordelijke een einde aan, waar ze alleen maar om geprezen kan worden. Er waren in dat verband ook geruchten van een machtstsrijd tussen het OM en het ministerie, naar aanleiding van de mogelijke vorming van een “directie OM“. Het verband met het eerdere stapje van de dood van van Traa is volkomen onduidelijk maar wat nog belangrijker is, we zien tot op de dag van vandaag geen “directie OM” staan in het organogram van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat komt, omdat het college van procureurs-generaal het openbaar ministerie bestuurt. Dat was voor, tijdens en ook na die affaire het geval. Er kan dus naar aanleiding van deze affaire zeker niet gesteld worden, dat het ministerie het OM onder haar controle bracht.

Micha dendert lekker door en noemt als derde punt zonder enige onderbouwing Donner’s benoeming van Joris Demmink tot secretaris generaal van justitie, op één november 2002. Alweer ontbreekt het verband met het voorgaande punt, want zijn benoeming heeft verder niets te maken met een vermeende versteviging van de controle van het ministerie op het OM. Er was sprake van wat vage verdachtmakingen tegen Demmink die tot op de dag van vandaag niet aangetoond werden, maar niets dat zijn benoeming serieus in de weg stond. Homoseksualiteit vormt nou eenmaal geen beletsel, ook al zouden gestoorde homofoben die homo’s met pedo’s verwarren dat graag anders zien.

Echte misstanden

Als laatste noemt Micha de verkiezing van Mark Rutte tot lijsttrekker van de VVD in 2006, die ook al niets te maken heeft met het voorgaande punt, alweer ontbreekt enig causaal verband. Schijnbaar maakt niet alleen de VVD top, maar elk VVD lid deel uit van de “pedomafia”, want Rutte werd toch echt gekozen in een algemeen lijstrekkersreferendum. Dat er bovendien met deze verkiezingen geen moment gesjoemeld werd staat ook wel vast, want zoals we op de Wiki kunnen lezen werd de verkiezing overzien door een onafhankelijke commissie en waren er los daarvan ook waarnemers van Verdonkactief. Geen van deeze partijen stelde “foul play” vast. Van een schimmige machtsovername door de pedomafia is dan ook geen sprake. Ook dit is een hersenschim.

Wat we kortom zien is een onsamenhangende opeenstapeling van volkomen uit de duim gezogen “feitjes”, waarop Micha zijn stelling baseert dat we hier in Nederland onder het juk van een”pedomafia” zouden zuchten. Dat blijkt in ieder geval niet uit zijn fantasieën, die vooral aantonen dat Micha volledig buiten de realiteit leeft, zijn eigen hersenschimmen najaagt. Het zorgelijke is wel, dat dit soort verhalen zonder enige feitencontrole door andere complotgekkies gekopieerd worden en er een misplaatste sfeer van wantrouwen in de overheid en ons rechtsstelsel mee geschapen wordt. Het is te hopen dat Micha met zijn verdwijnen in de vergetelheid deze verhalen met zich meeneemt, zodat we ons kunnen richten op echte misstanden, die ongetwijfeld zullen bestaan.

24 thoughts on “Geschiedenislesje

  • Ja, de complotmongooltjes lopen natuurlijk met Planting weg, zonder ooit uitgezocht te hebben wat er klopt van de fantasieen van die man. Niets dus.

  • En kijk, wie was in de tijd van het artikeltje op Anarchiel een soort van belangenbehartiger van Sietze Planting: Luca van Dinter (staat bij de reacties onder het betreffende artikel van je link). Ook al zo’n betrouwbaar figuur met zijn zogenaamde soevereinen clubje, jaha vele mensen zijn al geholpen door Luca van Dinter.
   Dus ik zie wel een pot stroop, alleen wat anders als Micha. Overal popt iedere keer weer hetzelfde clubje op van vertrouwelingen van Micha.

   • En als we het dan over vertrouwelingen hebben uit het alternatieve oplichtwereldje.
    Ik moet dan niet vergeten te vermelden, nog in aansluiting op het vorige artikel, dat Mauritz inmiddels de plaats van Dankbaar heeft ingenomen. Dat maak ik tenminste op uit het feit dat Micha Kat laatst nog reclame zat te maken voor het nieuwste project van Mauritz: http://www.tuigintoga.nl/boek/de-auteurs/. Uiteraard komt Joris Demmink hier ook in voor..dat ligt voor de hand. Docters van Leeuwen ook nog misschien?

    Het is gewoon een klein kringetje van vertrouwelingen van Micha Kat die nog even worden opgehemeld door hem. Zo zie ik het, dat is de pot stroop.

 1. Prachtig artikel Jeroen. Haarfijn weergegeven hoe dat werkt bij Micha en hoe zijn wakkere achterban dat allemaal zonder enig kritisch vermogen als waarheid overneemt.

  Vwb Sietze Planting heb ik altijd wel gedacht dat hij een prima jongen is, maar hij heeft volgens mij een fors trauma opgelopen tijdens zijn uitzending naar Afghanistan. Ik hoop eigenlijk dat hij inmiddels zijn leven weer op orde heeft.

  • Werd er ooit bewezen dat Planting echt veteraan is? Je ziet wel van die interessante schildjes van legeronderdelen en een Nederlandse vlag als JDTV hem thuis interviewt, maar ik ga daar niet op voorhand van uit als ik zie wat voor gestoorde fantasieën hij in de wereld bracht. Die rancuneuze fantasieën en wanen zijn ook geen PTSD gerelateerde vorm van gedrag.

   • Ja ik heb wel foto’s van hem gezien die dat bewijzen. Para-trooper officier. Geen idee wat hij precies deed in Afghanistan, maar dat is ook minder interessant.

    • Naar die foto’s ben ik heel benieuwd, want ik zag ze niet voorbij komen en zocht er gericht naar. Was hij toen ook al zo dik en verlopen, of is het gezicht dat hij aanwijst veel frisser en fruitiger? Zeg maar onherkenbaar? Zijn verhaal over de manier waarop hij stafmedewerker zou zijn geweest zoals we in dat interview met Myra horen (van staffuncties houd je overigens geen traumata over) vind ik gewoon niet overtuigend. Dat hij echt de intelligentie mist om muziekwetenschapper en wiskundige te zijn zoals hij claimt kan je opmaken uit zijn gebrekkige vocabulaire en de manier waarop hij (niet) in staat is om met causaliteit om te gaan. Al die dingen rijmen op hun beurt dan weer totaal niet met het hebben van een tabakshandel, It just doesn’t add up. Op mij komt het vooral over als een volledig uit de duim gezogen achtergrondgeschiedenis. De manier waarop hij ook nog eens opzichtig legerprops etaleert als hij door JDTV geinterviewed wordt en dan ook nog die debiele vlag in de hoek van de kamer, zoiets doe je vooral als je mensen ervan wilt overtuigen dat je een heldhaftige oorlogsveteraan bent.

     En nog wat:zag iemand wel eens een ander lid van die zogenaamde veteranen club van Planting? Ik geloof er geen fuck van.

     • Nou ben ik niet echt een voorstander van foto’s plaatsen van mensen op missie, maar aangezien deze foto op het web staat, en omdat ik echt vind dat een officier van de luchtmobielebrigade iets meer respect verdient, bij deze:

     • Ik vind het overigens volstrekte bullshit om een beroepsmilitair meer respect te geven dan bijvoorbeeld een ambulancemedewerker, een vuilnisman, een conducteur, of een brandweerman. Het is gewoon een vak, mensen kiezen ervoor omdat het ze leuk lijkt om te doen.

     • Aha, I see, de foto was al in meerdere links geplaatst.

      Inderdaad ‘aarrghh’ teigertje, ga lekker voetbal kijken.

     • Nou, als je vervolgens je land op zo’n manier verraadt door de rechtsstaat die je verdedigde onder te schijten, is wat mij betreft het “thank you for serving” effect helemaal teniet gedaan. PTSD gedrag is nog wel te billijken, maar ik zie niet hoe al die fantasieen te maken hebben met dat ziektebeeld. Daar is iets vervelenders, verwijtbaarders aan de hand.

      Maar goed, het gaat me niet eens zozeer om Sietze, eerder hoe Micha dat dan weer samensmeedt in zijn “feitencomplex”.

Reacties zijn gesloten.