Fire & Ice

Detail image of the painting SATURN by the Spanish artist GOYA.Niet dat ik veel op heb met die ice bucket challengemaar ons aller Martin Vrijland schreef weer een opmerkelijk verhaal recht uit de anus van David Icke, dat toch wel een close reading waard is, al was het maar voor het inzicht dat het ons gunt in de paranoide-schizofrene leefwereld van plotgekkies. HIj denkt dat het een ritueel is ter voorbereiding van een massaslachting. In wezen is het een Satanisch MK-Ultra mindcontrol ritueel, dat een grootschalige aanslag van ISIS in de Verenigde Staten aankondigt. Zoiets.

Wat ik nog steeds niet kan begrijpen, is hoe zijn sociale dienst dit als een serieus business model kan zien en hem de gelegenheid biedt om zich met bloggen in plaats van solliciteren of zijn behandeling bezig te houden, terwijl je iemand in wezen steeds verder weg ziet zakken in zijn eigen waanbeelden. Iemand die daar tot overmaat van ramp een publiek bij zoekt, waarmee hij een (gelukkig) klein groepje medepatiënten mobiliseert, met alle vervelende gevolgen van dien op het vlak van stalking en bedreiging. Maar tegelijk fascineert het me. In wat voor wereld leeft iemand die mij niet durfde te bellen omdat er drie zessen in mijn telefoonnummer voorkwamen en me pas na uitgebreide verificatie anoniem ging bedreigen? Hoe werkt logica in zo’n koppie? 

Zijn “argumentatie” komt hierop neer: De ziekte ALS is in Martin’s wereldje een afkorting voor “Antichrist, Lucifer, Satan” in plaats van Amyotrofe Laterale Sclerose, Oprah Winfrey “doopte”zichzelf in de “naam van ALS” en dus is het een ritueel. Want Oprah.

Tijdens dat ritueel moeten mensen schijnbaar ook “ice us” chanten (wat ik overigens nooit hoorde op zo’n filmpje), waarmee in Martin’s beleving en die van een andere psychiatrische patient die hij op Youtube vond verwezen wordt naar “ISIS”. Slaat echt nergens op. Enerzijds is “Ice us” helemaal geen meme in die uitdaging, anderzijds is de verwijzing naar Isis op basis van een vage klankovereenkomst nogal twijfelachtig. Maar goed, “Isis”. Dit is in Martin’s waan niet de naam van een terroristische organisatie die dood en verderf zaait en inmiddels zijn naam veranderde in IS, maar verwijst naar de Godin Isis. Niet dat fundamentalistische Islamieten iets met Godinnen hebben (Mohammed was geen fan van Al-lāt) en er sprake is van enig causaal verband, maar alweer op basis van een klankovereenkomst. Tegenwoordig zien we die “logica”, waarin objecten met elkaar verbonden worden op basis van overeenkomsten in klank of verschijning als een psychiatrisch probleem. Bijvoorbeeld dat de alruinwortel de potentie bevordert, omdat het de vorm van een penis heeft. Of dat Micha Kat de antichrist is omdat hij een geitenkop aan de muur heeft hangen. Sinds de verlichting lieten we deze manier van denken, die ook wel bekend staat als de “signaturenleer” ver achter ons. 

Volkomen onjuist stelt hij vervolgens dat de Godin Isis de dochter van Saturnus is, terwijl die toch echt de dochter is van Geb en Nut. Moeiteloos koppelt hij compleet verschillende mythologieen aan elkaar. Venus en Aphrodite ontstonden overigens als gevolg van een actie van Saturnus/Kronos, die de ballen van Uranus eraf sneed en in de zee wierp. Uit het schuim daarvan ontstond Venus dan weer. Isis werd verwekt door de god van de aarde en de godin van de oneindige ruimte die werkelijk niets met Saturnus van doen hebben. En zelfs Venus is technisch bekeken niet het kind van Saturnus. Er is kortom geen enkele relatie.

Maar we zijn er, Saturnus. Nu gaat Martin helemaal los en komen we op basis van deze absurde “verbanden  terecht in wat ik eigenlijk als een diepe psychose zie: vagelijk vernam hij uit gnostieke theorieën dat Saturnus de demiurg is, een kosmische psychopaat die de stoffelijke werkelijkheid schiep en ons gevangen houdt in een “lagere”, driedimensionale realiteit. De elite zou deel uitmaken van een Saturnus religie, die je in zijn beleving in alle religies terug kan vinden.  Deze sinistere cultus zou alle machtsorganen op deze wereld controleren en zaken als de ice bucket challenge, de onthoofding van James Foley en zelfs ISIS in scene zetten om hun nog duisterdere agenda, die zich met name tegen Martin Vrijland en zijn medestanders richt, te implementeren. Volkomen gestoord.

b008_gregoriusZelf verdiepte ik me wel in de geschiedenis van westerse esoterische ordes en durf de stelling wel aan dat Saturnus eigenlijk niet zo’n belangrijk archetype is in de hedendaagse esoterie. Wel ben ik bekend met een (irreguliere), pseudomaçonnieke orde die zich de “Fraternitatis Saturni” noemt, maar dat stelt niet zoveel voor. Het betreft een klein clubje dat onder leiding van Eugen Grosche  eind twintiger jaren in Duitsland ontstond, zwaar vervolgd werd door Hitler en na de oorlog een kleine opleving kende, maar nooit veel leden had. Ze zouden de wereld wel willen controleren natuurlijk, maar missen helaas de mankracht. In het boek Fire & Ice van de *kuch* esoterische runoloog Stephen Flowers wordt de geschiedenis en het geloofssysteem van deze club goed weergegeven.

Opmerkelijk is, dat hun geloofssysteem veel overeenkomsten heeft met de dualistische wanen van Martin. Het is een complexe set van gnostische/ magische doctrines, die op zijn beurt weer veel overeenkomsten heeft met de Ophieten en het Barbelo gnosticisme. Er zou een godheid bestaan voorbij alle categorieën en een drievoudige God in de volheid van het Oneindige Licht (pleroma). Dit goddelijke rijk overstijgt de wereld van het stoffelijke volkomen en wordt daarvan gescheiden door een grote barrière, die Horos genoemd wordt. Onze stoffelijke wereld, de vallei van de schaduw des doods, werd niet geschapen door deze God, maar door een kwaadaardig wezen, de Demiurg/ Saturnus/ God van het oude testament. De mens werd samengesteld uit zowel de goede elementen uit het pleroma en de stoffelijke, driedimnesionale werkelijkheid van de Demiurg. De Fraternitatis saturni gelooft dat je alleen tot “Gnosis” kan komen door deze lichte en duistere aspecten van de mens met elkaar te integreren.

Saturnus wordt gezien als de Grote Rechter die rechtvaardigheid manifesteert, rede en intelligentie bracht, heerst over meetstandaarden en getallen. Hij is de Heerser van de zeven Planeten, de tastbare wereld, leven en dood, licht en duisternis,  veroorzaker van verandering en regeneratie. Hij wordt gezien als het archetype van al het tastbare, meetbare, wetenschappelijk onderbouwbare en redelijke, het mechanisme van deze wereld en alles wat Martin afwijst. In plaats daarvan ziet hij een compleet van de realiteit losgezongen werkelijkheid aan als “waar”. Wij zitten gevangen in de matrix van Saturnus, terwijl Martin verlicht ronddartelt in het oneindige licht van het Pleroma, zo dicteert zijn psychose.

Groot verschil tussen de Saturnus aanhangers enerzijds en Martin anderzijds is, dat zij van mening zijn dat je deze twee kanten van jezelf, de stoffelijke en de geestelijke, met elkaar moet integreren om tot “gnosis” te komen. Martin’s dualisme is extremer, waardoor hij de uiterlijke wereld compleet afwijst en alles om hem heen als een groot en pervers complot ziet. Heel letterlijk verloor hij zijn voeling met de realiteit. Dat zou allemaal niet zo’n probleem zijn, als hij het daarbij zou laten, maar hij en het groepje mensen om hem heen stalken en belagen mensen op zeer agressieve wijze om hun “standpunten”aan de man te brengen. Op basis hiervan denken ze bijvoorbeeld dat Anass geen zelfmoord pleegde, of dat Marianne Vaatstra niet vermoord werd door boer Jasper, maar dat ze het slachtoffer waren van een Saturnus-aanbiddende elite. Daar gaan ze nabestaanden dan mee lastigvallen en mensen die ze tegenspreken stalken. 

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.
 
ROBERT FROST

5 thoughts on “Fire & Ice

  1. Wat anders kan je van Vrijland verwachten? De vakantie is over en er moet tot de orde van de dag over worden gegaan. De wereld staat in brand en voor plotters zoals Martin is dat koren op de molen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

  2. Wat let Vrijland om af te reizen naar Syrië om daar te onderzoeken of IS wel echt bestaat. Ik bedoel: als het dan toch allemaal fake is dan loopt hij toch geen enkel gevaar. Aangezien het dan ook onzin is dat je daar straffeloos met vrouwen kunt doen wat je wilt en al je criminele fantasieën kunt uitleven, staat Vrijland ook niet blootgesteld aan verleidingen.
    Ik zeg: gaan!!

  3. Nou, wat je zegt, daar heb ik zelfs een “donatie” voor over. Als ik de zekerheid heb dat ie dan echt naar Syrië vertrekt, wil ik best wat doneren via zijn website…. Ik denk dat er meer reaguurders hier hetzelfde over denken??

    Kan ie in ieder geval Business class vliegen die kant op, gun ik hem wel. Vliegt Malaysia airlines toevallig die kant op vanaf schiphol…… 😉 MH666 of zo?

  4. Ben je dan een stoere onderzoeksjournalist of niet? Gelijk Bou meetrekken uit die Zeeuwse klei en hoppa dat vliegtuig in…kunnen ze met eigen ogen zien en in real life meemaken hoe fake het allemaal is.
    Voor dit doel wil ik ook best wel doneren. LOL

Reacties zijn gesloten.