Countertransference, rooksignalen en duivenpoep

5ofswords1

Gisteren plaatste Micha een curieus vraaggesprek tussen hem en de PVV nazi Victor Wijsman online, dat enerzijds van veel inzicht getuigt in de beweegredenen van complotgekkies en anderzijds een schrijnend gebrek aan introspectie laat zien. Ter lering ende vermaeck wat fragmenten uit dit hilarische interview:

Ik ben er volstrekt van overtuigd dat de waarheid en oprechtheid het altijd zullen winnen van de leugen en achterbaks gedrag. Ik heb er dan ook geen enkele twijfel over wie door de mand zal vallen van ons beiden.

Ook ik ben daar stellig van overtuigd, maar eerlijk gezegd denk ik dat ze allebei al vele malen door de mand gevallen zijn. In het “discourse” van Micha, een copywriter en agitator die ingehuurd  werd door de familie Poot om de naam van Demmink te bevuilen, is natuurlijk evenmin een greintje van waarheid of oprechtheid te vinden en een interessante  samenvatting daarvan kunnen we vinden in de thans plaatsvindende Demmink verhoren: we hebben twee stijf van de rancune staande ex gevangenisdirecteuren gezien die zich baseren op hearsay die ook nog eens door de zogenaamde bron ontkend wordt, Langendoen kon de verklaringen van twee Turkse jongens die door Demmink misbruikt zouden zijn niet met feiten boekstaven, de verklaringen van Hans Vrakking worden weer ontkend door andere betrokkenen en twee verhoorde rechercheurs wisten ook niets substantieels te brengen. Dan hebben we het alleen nog maar over de zaak Demmink, maar een “supergetuige” in de zaak Vaatstra mag natuurlijk ook niet onvermeld blijven. Willens en wetens smijt Kat al jaren de stuitendst denkbare leugens de ether in en denkt schijnbaar dat als je lang genoeg lucht blijft rondpompen, dat er wel iets zal blijven hangen. Dat heeft niets met waarheid en al helemaal niet met oprechtheid te maken.

Ook dit was een echte dijenkletser;

Ik heb net een lijstje gemaakt en Martin is eigenlijk al de vijfde die op een gegeven moment door het ijs zakt en daar zijn ook bepaalde redenen voor, zal ik zo op ingaan. We hebben het eerder gezien bij Myra die het in haar hoofd haalde dat ik antisemiet was, we zagen het bij Arend Zeevat, die in mijn brievenbus ging hengelen op zoek naar bewijs dat ik corrupt was en zou sjoemelen met donatiegelden, we hebben het gezien met Francis Cappele, die dacht dat ik samenwerkte met koningin Beatrix, we hebben het gezien bij Alexandra van Heijdebree van Niburu, die op een gegeven ogenblik mij volstrekt paranoïde ook allerlei complotten zag opereren en nu dus met Martin Vrijland, dus het is eigenlijk wel een patroon dat je ziet. De enige die eigenlijk vaste koers houdt ben ik, zou ik willen zeggen.

Het mag duidelijk zijn dat Micha steun zoekt bij deze volstrekt onbetrouwbare groep mensen, omdat die makkelijk voor zijn agitatie-karretje te spannen zijn en hij in de rest van de samenleving zijn laatste greintje geloofwaardigheid al jaren geleden verloor. Normale mensen hechten nou eenmaal geen waarde aan Micha’s leugens, hysterische gegil en bedreigingen. Hij kwam dusdanig diep in de goot terecht, dat dit de enige groep mensen is waar hij nog een luisterend oor vindt voor zijn verhaal. Daar is deze labiele doelgroep van complotgekkies bij uitstek geschikt voor. Jarenlang manipuleerde hij deze mensen om ze voor het karretje van de financiële belangen van de familie Poot te spannen en nu valt hij ze af? Opmerkelijk.

Micha vervolgt met een stukje psychologie van de koude grond:

Wat hier eigenlijk speelt: toen ik in 1981 ging studeren in Amsterdam was psychologie een heel populaire studie, iedereen wilde deze studie doen. Op het eerste college werd vaak gezegd dat alle mensen die deze studie gingen doen,niet om anderen te helpen maar  om hun eigen problemen op te lossen, dat die moesten opstaan en de collegezaal verlaten. Datzelfde zie je in de alternatieve media. De mensen die ik net noemde zijn stuk voor stuk actief in de alternatieve media niet om de zaak te dienen, maar om hun eigen problemen op te lossen, hun eigen belangen te dienen. Dat kunnen verschillende belangen zijn. daarmee zeg ik niet dat het intrinsiek slechte mensen zijn, trollen, of dat ze samenspannen met bepaalde krachten, ze zoeken gewoon een outlet voor hun eigen problemen en frustraties.

Inderdaad Micha, je bent omringd door halve zolen met een volledig afwezige reality check. Maar waarom vind je dat ineens zo’n probleem, waarom “psychiatriseer” je ze, terwijl je dat zo vervelend vond toen jouw geestelijke gezondheid in twijfel getrokken werd? Wat was het ook alweer? Posttraumatisch toga syndroom? LOL. Op last van je psycholoog verscheen je toch niet op je eigen rechtszittingen, omdat je aan angststoornissen zou lijden? Bovendien dien je precies als deze mensen ook alleen maar je eigen zaak, je ontleent je inkomen aan het instandhouden van de hetze tegen Demmink en deze mensen zag je als “nuttige idioten” in dat verhaal. Je gebruikte ze en vanzelfsprekend gaat zich dat op enig moment tegen je keren. Komt door je leugens en je eigen gebrek aan integriteit.

Er is in ieder geval overduidelijk sprake van jaloezie op het feit dat ik niet als een zwerver onder een brug lig en hij wel, dat pikken mensen gewoon niet en dan worden ze dus vilein en gemeen. Dat gold overigens ook voor Arend Zeevat en Francis Capelle. Maar goed, dat zie je dus vaker. Waarbij ook nog komt, dat vind ik helemaal alarmerend, dat ik Martin financieel heb gesteund en dit zelfs zo ver ging dat ik afgelopen maandag hem nog tweehonderd euro gaf om bepaalde kosten te dekken. Terwijl ik dat gaf heeft hij me met een geheime camera gefilmd om toen al dus overduidelijk dat materiaal tegen me te gebruiken. 

Ja, dan ben je natuurlijk een onbetrouwbare rat, als je iemand die je financieel steunt, waar je mee samenwerkt en die achter je staat op zo’n manier een mes in de rug gaat steken. Zonder twijfel liet Martijn hier weer het minderwaardigst denkbare gedrag zien. Maar waarom merk je dat nu pas op, terwijl hij precies hetzelfde mismaakte gedrag liet zien in de zaak Anass, waar Vrijland  het zelfs bestond om stiekem gemaakte opnamen van de moeder van Anass online te plaatsen en haar daarmee te chanteren? Waarom kom je alleen in het geweer als dit soort van gestoorde gedrag zich ook op jou blijkt te richten, wat natuurlijk nogal voorspelbaar was? Hadden er toen niet al wat alarmbelletjes af moeten gaan?

Het volgende punt is, dat Martin natuurlijk geen journalist is, het is geen professional. Hij weet eigenlijk niet precies waar hij mee bezig is. Het is geen vakman, hij beheerst het vak van de journalistiek niet en dat blijkt er bijvoorbeeld uit, dat hij volstrekt doorslaat op  het feit dat Ben Ottens van de Roestige Spijker een lintje draagt en dat ottens he niet groet als hij hem tegenkomt. door zulk soort incidenten gaat hij spinnen en triggeren en allerlei theorieën op zijn site zetten, wat volstrekt onprofessioneel is en besides the point, echt gevaarlijk als je een grote site hebt met veel bezoekers. In die zin is het eigenlijk een soort kwakzalver die zegt dat hij je beter kan maken met rooksignalen en duivenpoep. 

maar je bent zelf ook geen journalist, Micha. Je bent een inktkoelie in dienst van de familie Poot en een agitator die labiele mensen voor zijn karretje probeert te spannen. In die zin verschil je werkelijk niets van Martin Vrijland. Neem nou je manier van omgaan met de dood van Fred Brouwer: je hebt geen enkel bewijs dat die vermoord zou zijn, verzuimde niet alleen om wederhoor toe te passen, maar verdraaide de woorden van Henk Krol zelfs en deed geen enkel onderzoek. Toch schreeuw je luidkeels dat hij vermoord zou zijn. Jij bent dus evengoed een kwakzalver die de wereld “beter” probeert te maken met rooksignalen en duivenpoep, zonder enig begrip van het journalistieke ambacht.

Kat maakt nog een paar opmerkingen over Martin

Maar dat zie je dus ook op zijn site. Dan gaat hij het erover hebben dat ik een bepaald t shirt aanhad. dat zou een satanisch t shirt zijn wat bewijst dat ik pro- Demmink ben. Dat geeft de totale onprofessionaliteit aan en de waanzin. Het laat zien hoe ver mensen bereid zijn om de feiten te verdraaien om hun punt te kunnen maken. Dat gaat heel erg ver ja. 

In die waanzin ging je anders jarenlang mee. Weet je nog die geitekop waar je door de gekkies die je site frequenteren op aangesproken werd? Je bediende je publiek zo ver in  paranoïde wanen, dat je ertoe overging deze kop in de sloot bij je huis te gooien. Ook gebruik je zeer geregeld het woord “satanisch” in je stukjes. Uit je uitspraken hierboven blijkt duidelijk dat je dat niet meent, maar je alleen maar van die terminologie gebruik maakt om deze groep geesteszieken aan je te binden. Ook wil ik je herinneren aan het feit dat je een site als OlympicZion, die zich in dit soort van waanzin specialiseerde, op je eigen server host. waarom faciliteer je deze waanzin, als je het er zo mee oneens bent? Uit opportunisme misschien?

en toen kwam er nog een stukje psychologie van de koude grond:

Fred brouwer is nog onlangs vermoord. als er een deal zou zijn, waarom zouden ze die dan vermoorden? dat zijn gewoon keiharde  feiten. Zoiets komt alleen maar voort uit de paranoïde gedachtengang dat mensen om onterechte redenen in de alternatieve media actief zijn. Daar is een prachtig woord voor, dat noem je “countertransference”, moet je maar eens googlen. Het si een term uit de psychiatrie. Dat zijn dus therapeuten die therapeut worden niet om hun patiënt vooruit te helpen, maar om via hun patiënten hun eigen problemen op te lossen.

Om zomaar te stellen dat Brouwer vermoord zou zijn, is natuurlijk evenzeer een paranoïde gedachtengang als je daar verder geen enkele bewijs voor hebt. Daarnaast betekent het begrip “countertransference” toch echt iets heel anders dan hij nu stelt. Schijnbaar evolueerde zijn begrip van die term zich niet verder dan Freud. Het wordt gezien als een gezamenlijk, zeg maar symbiotisch proces tussen patiënt en behandelaar. Voorbeeldje: laten we er voor het gemak van uitgaan dat Micha hier de behandelaar is en de complotgekkies zijn patiënten zijn. Beschuldigingen van satanisme aan micha’s adres kunnen dan als de “transference” van de patiënt gezien worden en de manier waarop Micha dat beeld bevestigt door veelvuldig termen als “satanisch” terug te geven en geitekoppen in de sloot te gooien, kunnen gezien worden als countertransference, waarmee hij -heel contraproductief- de gestoordheid van zijn patiënten eerder aanjaagt dan geneest. Datzelfde doet hij natuurlijk door een site als OlympicZion in delucht te houden. Dit zijn uitstekende voorbeelden van de manier waarop een behandelaar de psychoses van zijn patiënten aanjaagt en laat zien hoe cynisch Micha eigenlijk bezig is. “Oprechtheid en Waarheid”? Laat me niet lachen.

Oh ja, nog één belangrijk punt. Mensen twijfelen vaak aan mijn authenticiteit, maar kijk gewoon naar de feiten: mensen zeggen dat ik niet in de gevangenis gezeten heb, echt krankzinnig, want dat zijn gewoon vastgelegde vonnissen. Martin was ook bij de Pedograaf zaak  in Amsterdam, dat er dus zeventig man politie en parketpolitie aanwezig zijn om mij te intimideren. 

Wake up and smell the coffee, Micha. Bij normale mensen zijn gevangenisstraffen en zeventig man politie geen bewijzen van authenticiteit. Het laat alleen maar zien dat je de grenzen van het misdadige ruimschoots overschreed en jouw volgers terecht als gevaarlijke gekken gezien worden. Dat heeft verder niets met “authenticiteit” te maken.

Advertenties

16 thoughts on “Countertransference, rooksignalen en duivenpoep

 1. Recht in het doel!!

  Maarre, teigertje heeft nog wat te melden, speciaal voor mevrouw Bou.
  http://www.boublog.nl/2014/03/27/interview-met-micha-kat-over-situatie-martin-vrijland/#comment-28795

  Wat te zeggen: Dat teigertjes bek openvalt van de kwinkslagen van Bou..
  Nee dus want ik heb al vaak aangegeven op Swapichou en wat ik van mevrouw Bou denk.
  Dus hier mijn analyse (kuch, wat zeg ik nu), op de huidige ontwikkelingen, het functioneringsverslag van mevrouw.
  Heel simpel en voorspelbaar: Het gaat om de klandizie van Bou en de kijkertjes en dat is de reden dat Bou er deze draai aan geeft en niks anders.

  Jeroen schrijft scherp en dat is zijn keuze maar wel recht in het vizier, dus hij ging schrijven aan de hand van dit artikel:
  .http://www.martinvrijland.nl/2014/03/18/steun-deze-website-voor-het-te-laat-is/ , en dat was te voorzien en dit is dus de correcte volgorde mevrouw.
  Ach, het is wel zo makkelijk om een externe zondebok te zoeken in de hoop de lieve kijkbuiskinderkes bij de plotles te houden!
  En nu allemaal naar bed en snaveltjes toe.

  Ik heb al vaker verteld dat Bou de domste niet is en enigzins opportunistisch van aard en de feiten halen je nu in mevrouw.
  Mevrouw Bou weet donders goed wie de vriendjes zijn van Martin, sterker nog ze geeft het aan in haar eigen reacties.
  Deze vriendschap is ontstaan uit een gemene deler, de ongerechtvaardigde kruistocht tegen mensen met een andere mening en mensen die opkomen voor zichzelf als ze in de rug worden aangevallen met oneigenlijke argumenten. Want Martin wil alles bepalen, wie met wie omgaat, wanneer, ook gelieve te melden alvorens je naar Zandvoort aan zee gaat. 😉
  Martin wist allang wie Jeroen is en Xara, hun gegevens stonden immers gewoon op het net, is simpel na te gaan dus dit klopt niet Bou en you know it.
  Voor de verandering, Don heeft hier weinig mee van doen maar je weet aan wiens kant hij staat.

  Martin is gewoon kwaad wegens het gebrek aan steun en de foute/ non antwoorden van Kat op bepaalde vragen die hij had. Die tweehonderd euro zijn ook maar een schijntje, maar dat terzijde.
  Wat Martin nu doet was te verwachten, zo is zijn modus operandi nu eenmaal, wat Kat doet was ook te verwachten en ze zoeken het maar lekker uit.
  Waarom kun jij niet gewoon melden dat je geen partij wil zijn, dat was genoeg geweest, en laat Swapichou er buiten en een andere mening hebben, dat was toch polemiek o.i.d. ?
  Het was toch al lang bekend dat wij niks met opportunistische plotters te maken hebben en dus hoeven wij ook niet te kiezen want het is allemaal brosse speculaas.

 2. Het is prachtig om te zien hoe Micha Kat door Martijn te debunken eigenlijk vooral zichzelf debunked. Zo’n beetje iedere regel waar hij Martijn met een belerend vingertje toespreekt is rechtstreeks op hemzelf van toepassing.

  Sterker nog, in veel gevallen is het juist Micha Kat die je dit soort praktijken of pure onkunde kan verwijten, en niet Martijn.

  Niet dat het sentiment nu bij Martijn zou moeten liggen. Integendeel, Martijn laat door deze vreemde actie diep in zijn verknipte koppie kijken. De verhalen van zijn (ex-)vriendinnen hebben door deze actie een stuk meer gewicht gekregen.

  • Exact. iemand die publiekelijk zo dwingend en zelfs wraakzuchtig is tegen nota bene zijn medestrijders en nog niet eens doorheeft wat daar precies mis mee is, die is binnenshuis nog een slag erger en gewelddadiger. Ik hoorde daarover veel verhalen van exen waar de honden werkelijk geen brood van lusten die ik verder nooit publiceerde, omdat het altijd he says, she says verhalen zullen blijven. Dat zo iemand niet in de samenleving thuishoort, maar naakt aan de ketting in een inrichting is me niettemin glashelder.

   • Ook mooi is dat ‘patroon dat Kat ziet’ bij het opsommen van de mensen die hem de rug toekeren vanwege zijn gedrag. Er zit namelijk geen patroon in het lijstje mensen anders dan dat ze onafhankelijk van elkaar vinden dat Kat uiterst onbetrouwbaar is.

    Iets dat ze delen met een lange, lange lijst vol mensen die op enig moment het onbetrouwbare karakter van Micha Kat spuugzat waren.

    Echt een wonderlijke wereld waar deze plotters in rondwanen…

 3. Bij Vrijland worden intussen door rasmongool AIRVD (die zich tegenwoordig “Guus” noemt) weer de wonderlijkste verbanden gelegd. Ik óóit bevriend met Bas Paternotte? Wahahaha. Die kan mijn bloed wel drinken joh.

  • Aargh, nou heb ik spijt dat ik niet op mijn Israelische adres dat appartement precies naast Micha heb gehuurd. Dat had met een paar flikkerende led-lampjes in een voor de rest kaal appartement, en een ‘per ongeluk’ verkeerd geadresseerde in het hebreeuws opgestelde ‘instructie-lijst’ in de postbus van Kat nog voor minimaal een jaar een shock wave in de complotgekkie scene gezorgd.

   En voor een economische impuls bij de apotheek van Kat.

    • Yep, dan zou Micha Kat zich als een Hugo Weaving permanent in het metrogangenstelsel van Rotterdam hebben genesteld, en Martin Vrijland bij Putin persoonlijk om asiel hebben gesmeekt.

     Helaas. Gemiste kans.

 4. Maar goed, Martijn krijgt dus een uitkering (verplicht solliciteren tussen het bloggen door….). Micha krijgt gewoon geld ofzo?. Linksom of rechtsom (zzp – factuur naar poot / loondienst bij poot / inkomsten uit overige werkzaamheden (donaties van Poot)), iets zegt mij dat de fiscale IB-aangifte van Kat niet klopt…

  Is de “pluk ze” wetgeving ook niet van toepassing op types als Kat? Of moet je dan per se een Ferrari bezitten?

  • Volgens mij heeft de soos Martin’s blogactiviteiten helemaal in de smiezen en leidt die daar terecht uit af, dat hij daardoor niet beschikbaar is voor arbeid. Je kan helemaal niet solliciteren als je de hele dag in de auto zit om rechtszittingen bij te wonen en je tijd verspilt aan het publiekelijk delen van je psychische stoornissen.

   Als Kat kwistig met honderdjes rond kan strooien zouden er ook wat alarmbellen af moeten gaan, want volgens mij legden partijen als de Telegraaf al lang en breed beslag op alles wat hij heeft. Overigens heeft hij het er in dat filmpje over dat hij “geen zwerver onder een brug” zou zijn, maar dat is wel het beeld dat hij van zichzelf presenteerde in de rechtszaal.

  • Wat Micha Kat heel handig doet, is dat hij niet staat ingeschreven in Nederland. Dat geeft hem een andere belasting status. Daarnaast heeft hij zijn Stichting Klokkenluideronline, waar beslagen op liggen, heel handig fysiek gevestigd op zijn voormalige adres is Laos.

   Dat is ook een van de redenen waarom Kat zo vaak in het buitenland verblijft. Hij mag om die speciale belasting status te behouden het merendeel van het jaar niet in Nederland verblijven.

   Het vestigingsadres van zijn stichting in Laos is puur om beslaglegging op fysieke goederen te voorkomen.

   In deze situatie hoeft hij alleen nog maar een bankrekening in het buitenland te regelen. Bijvoorbeeld via zijn zoon, om zo gelden aan zijn schuldeisers te onttrekken, en daarmee in het openbaar – op video – cash 200 euro aan ‘vriend Vrijland’ te betalen.

   Martijn mag daar overigens wel mee uitkijken. Iets dat hij natuurlijk overduidelijk door had. Je hoort Martijn immers zeggen, wanneer Kat zijn portemonnee trekt, “doe maar niet’ oid. Martijn wist dat hij aan het covert filmen was, en naast zijn gekrenkte trots, zou deze betaling voor diensten ook niet zo’n mooie indruk maken op zijn begeleider bij de Sociale Dienst.

   • oke……, dat wist ik niet… (Martijn vast ook niet…?). Toch wel een slimme gast die Micha. Zal zijn appartement in Schiedam wel direct door Poot betaald worden anders krijg je van die onnodige geldstromen over de wereld.

    Met recht een sugerdaddy die Poot. Niet vreemd dat Martijn een partij jaloers is…

    • Persoonlijk vermoed ik dat zijn zoon staat ingeschreven op dat adres. Dat baseer ik een beetje op die Rijles-factuur op dat adres waar Zeevat zo triomfantelijk mee ging spammen. Wie dan vervolgens de huur betaalt is niet interessant. De persoon die staat ingeschreven op een adres, is tevens eigenaar van de goederen, mits anders bewezen.

     Natuurlijk is Martijn jaloers. Die heeft zo mogelijk nog een groter ego dan Kat.

     Martijn is pas echt een wolf in schaapskleren, en zeer wel mogelijk een sociopaat, dan wel full blown pyschopaat.

     Met die jongen is echt een heleboel mis, en dat kan je onder andere zien aan dat serviele toontje dat hij voert, terwijl het paternalistische van die luie rommel van hem afspat.

 5. Ik denk dat Martin Vrijland gewoon gehersenspoeld is door de Demmink Squads in een MK-Ultra Psyops Operatie. En mogelijk hebben ze hem daarbij gedrogeerd en onder hypnose ook nog laten deelnemen in een Satanisch Pedofiel ritueel, waarvan Joris Demmink de video’s en foto’s bezit en ervan geniet als hij Martin Vrijland bezig ziet, maar ze tevens gebruikt om Martin nu precies te laten doen wat hij wil. Heel jammer! Het zou goed zijn als Martin hierover getuigenis komt afleggen, dat kan hij alvast doen via zijn eigen blog. Laat de Waarheid Overwinnen

  Gopal zegt 29 maart 12.20

  Het staat er echt!

Reacties zijn gesloten.