Wim Dankbaar: maandag eindelijk gerechtigheid?

Plotterherfst met wederom een heet weekje
De hete plotterherfst is volop gaande. Bij wijze van proloog een terugblik in vogelvlucht.

Allereerst hebben we natuurlijk Micha Kat, die hier nauwelijks toelichting behoeft, want die wordt bijna permanent becommentarieerd. Vorige week stond verder grotendeels in het teken van Ben van den Brink en zijn hyperlatieven. Dan hadden we de naweeën van Arend Zeevat, Francis Capelle en Sietze Planting, ten aanzien van wie nog veel vragen bestaan die opheldering behoeven. Wordt ongetwijfeld vervolgd, of je nu wil of niet.

Hebben we verder nog Myra de Weerdt en Boudine Berkenbosch, die het geheel elk op eigen wijze voorzien van de nodige feminieme dubi-touch, en kwam ook het kinder-interview van “Martin Vrijland” nog even voorbij zeilen. En uiteraard kennen we alle herfstfitties eromheen. Over heet gesproken. Was het zaterdag nog Volle Maan, dinsdag was de warmste 22 oktober ever. Toch leuk voor een plotterherfstvakantie, hoewel het voor sommigen niet uitmaakt want die hebben *kuch* toch permanent vakantie 👿

Hete Plotterherfst!

De Hete Plotterherfst van 2013!

Afgelopen week werd voornamelijk gekenmerkt door Zwarte Piet, haatgespuit en lastercampagnes en nadere vragen over constructies, verbanden en belangen in het plotterswereldje. Er lijken meer achterliggende motieven aan het licht te komen, die minder onschuldig lijken dan wordt gepretendeerd. Een goede zaak om dit verder uit te zoeken. Dat heeft niets met oorlog of trollerij te maken, maar alles met het vaak aangehaalde fenomeen waarheidsvinding. Feiten zijn beter, voor alle partijen!

Wim Wim WimP
Ben ik natuurlijk nog één hoofdpersoon vergeten te noemen: Willem-Jan DANKBAAR. Kleine anekdote: een tijdje geleden stuurde ik een mail over het gedrag van Wim door. Ik kreeg vervolgens van sommigen het verzoek om hen, ten aanzien van deWimP, maar liever te ontzien: “We hebben al genoeg Wim achter de rug, alsjeblieft even niet!

Het leven van een burgerspeurderT levert ook interviews op, als je goed bent tenminste.

“Dan zal ik u precies uitleggen hoe het zit.”

Met de rechtszaak van maandag in het verschiet ontkomen we er dan niet aan: Wim Wim en nog eens WimP. Dat Wim hier niet zo lievv gevonden wordt is inmiddels wel duidelijk. Inhoudelijk zullen we het ook grotendeels eens zijn dat Wim zou moeten kappen met zijn bemoeienissen in de Vaatstra-zaak – en eigenlijk ook met alle andere zaken.
😦 😡 😳
De veertien jaar onopgelost gebleven moordzaak is namelijk een half jaar geleden afgerond, met een valide rechtszitting als sluitstuk. Bewijs, dna-match, dader, volledige bekentenis, strafoplegging, berusting. Schokkend, pijnlijk maar juridisch correct afgehandeld. Klaar!

We hoeven het hier dus niet perse te hebben over het ontkrachten van Wims keutels en eieren. Daarover zal de politierechter zich maandag uitspreken. Eindelijk!

Wim wordt beDankt!
Wel zouden we Wim voor één ding Dankbaar mogen zijn: dankzij Wim is dit forum geboren! 🙂 😛 Als Wim @swapichou en @Xara eind vorig jaar niet van zijn kromspot had verbannen waren er misschien wel veel constructiever dingen gebeurd, maar was er waarschijnlijk geen Swapichou zoals het er nu is.

Doordát Wim zijn ‘criticasters’ bande, kwam zijn onredelijkheid in de Vaatstra-zaak opnieuw aan de oppervlakte. De toch zeer redelijke -en zelfs scherpe- vragen en commentaren zijn nog gewoon terug te lezen – althans datgene dat Wim niet heeft weggecensureerd. De eerste maanden Swap staan hier volledig in het teken van. Lees maar eens terug. Op Swapichou is overigens álles over WD nog terug te vinden, omdat censuur simpelweg niet bij dit forum past 😉 Ook Swapicaan van het eerste uur @vrouwentong heeft begin deze maand alweer een paar lezenswaardige topics aan deWim gewijd.

Wim toonde zich op zijn RiK –Recht Is Krom, what’s in a name- dus selectief en opportu-nistisch en zette oneigenlijke argumenten in om zijn ‘gelijk’ kracht bij te zetten. Ook in zijn generieke modus operandi keert dit regelmatig terug: Wim is behept met het zgn. KolderKop-syndroom, tegenstanders kunnen opr*tten, Wim heeft toch het laatste woord.
Althans, tot maandag dan. Vanaf dit topic zoomen we verder in op de rechtszaak van aanstaande maandag. What’s on? Eindelijk gerechtigheid?

Waar staat Wim precies voor terecht en wat betekent dit?
Wim staat maandag 28 oktober 2013 om 11.00 uur in Groningen terecht voor laster, smaad en belediging. Niet de minste feiten. De dagvaarding zette Wim zelf al online, want Wim vindt het een goede zaak dat de rechter zich uitspreekt over zijn gedragingen. Ter wille van de handzaamheid bieden wij u hierbij de boel in één handig service-pdfje.

De aanklacht omvat beschuldiging van uitingsdelicten, begaan in een ruime tijdsspanne:

1    Smaad en/of laster Jano Hassan – periode 12-10-2010 t/m 29-08-2013.
–> Art 261 lid 1 Sr en Art 262 lid 1 Sr
2    Belediging vader Sletering – periode 01-12-2012 tot 01-01-2013.
–> Art 266 lid 1 Sr

De aanklacht nader beschouwd
Het strafrecht kan soms best ingewikkeld zijn, maar de kern is vrij simpel.
De rechter heeft ‘slechts’ 3 kernvragen te beantwoorden:

1   Is het feit ‘wettig en overtuigend’ bewezen?
2  Is het feit strafbaar?
3  Is de dader strafbaar?

Zou Wim 't kunnen?De eerste 2 vragen kunnen we eigenlijk wel snel beantwoorden:
hoe Wim zich uitgelaten heeft over Hassan en Sletering -en vanaf wanneer– is gewoon op RiK en KLOL terug te vinden. Bovendien volhardt Wim in zijn stellingen en erkent hij zijn gedragingen expliciet. Wettig en overtuigend bewijs dus, daar mag je vanuit gaan. Dat de feiten vervolgens strafbaar zijn, daar kunnen we elkaar ook snel in vinden: vergelijk de wetteksten maar met Wims uitlatingen en concludeer dat er vele overeenkomsten zijn.

Rest de vraag of de dader strafbaar is. Dit lijkt hier logisch uit te volgen, maar kent nogal wat juridische haken en ogen. We zullen er gemakshalve maar even vanuit gaan dat er geen strafuitsluitingsgronden gevonden zullen worden (verder lezen).
De OnToerekeningsVatbaarheidsKaart zal toch zeker niet worden getrokken? 😳

Dan maar eens de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, hier in volgorde van ernst:

Laster (Artikel 262 lid 1 Sr)
Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie (maximaal € 19.500).
Smaad (Artikel 261 lid 1 Sr)
Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie (maximaal € 7.800).
Belediging (Artikel 266 lid 1 Sr)
Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie (maximaal € 3.900).

Kortom. In het ‘ergste’ geval kan Wim -in theorie dus- 2 jaar de bak in draaien, ofwel kan het burgerspeurdersgeintje hem 20 ruggen kosten. In de praktijk zal de straf een stuk milder uitvallen, de jurisprudentie erop naslaand.

Update: nóg een aangifte
En passant werd er, te elfder ure, nog even een nieuwe schaduwparagraaf aan Wim-gate toegevoegd: gisterochtend deed Wim in eigen persoon een (tegen-) aangifte tegen Jano Hassan. Nog vóór het middaguur uploadde hij het proces-verbaal *Service-PDF* en rondde hij zijn jongste artikel erover af: it wasn’t me 😕 😥 ❗

Vox populi, omdat het kan!
Omdat we tegenwoordig toch allemaal een beetje rechter zijn, leek het me gepast om weer eens wat polletjes in te zetten, en deWim de democratie in te gooien 😮 Oftewel: wat vinden we van de aanklacht? Wat mot’tie krijgen?! En wat gaat’ie krijgen?
Gezichtspunten, steunbetuigingen en onderbouwingen kunnen, as usual, in de comments.

De komende week belooft kortom een WimWeek te worden. Ook buurman Barracuda laat zich niet onbetuigd in Overveen-gate en fileert nogmaals wat JFK-theorieën. En zoals Barra vooruitverwijst naar maandag, zo doet Swapichou dit ook alvast: u hoeft maandag niets van de zitting te missen! Stay tuned dus & alvast een rustig weekeinde 😛 StemPse!
==================================================
Update 26-10-2013 12.00
-polletjes rechtgezet 😛
-keuzemogelijkheden bij 1 poll beperkt
-1 poll toegevoegd (de beste straf; max. 3 keuzes)

Koplopers (tussenstand):
Poll 1 | Schuldig of niet: Laster, smaad én belediging! Guilty as Hell, PATS! (50%)
Poll 2 | Waarom naar de rechter: Ik heb gewoon gelijk, jullie snappen er niks van (38%)
Poll 3 | Wie staat Wim bij: Wim staat alleen met zichzelf voor het bankje (44%)
Poll 4 | Wat zou de beste straf zijn: your votes, pleazze 😉

210 thoughts on “Wim Dankbaar: maandag eindelijk gerechtigheid?

 1. Maandag verandert er helemaal niets aan het loopgravenlandschap.
  Wim moet op details inbinden, en misschien kost het hem zelfs een paar duiten.
  Hij heeft de kwalificatie aan het adres van DS al naar beneden bijgesteld tot “hufter”.
  We zullen zien.

  Het hele kaartenhuis is gebouwd op de beleving van supergetuige Geke.
  Weet Wim ook, en hij heeft Geke dan ook tien veren in de reet gestoken de afgelopen tijd.
  Doorzichtig: want hij wilde haar natuurlijk als getuige.
  Hij had haar graag geruild voor twintig willekeurige andere getuigen in zijn lijstje.
  Maar Geke heeft blijkbaar niet gehapt.
  Voor haar lijkt de zaak te zijn afgedaan.
  http://rechtiskrom.wordpress.com/2013/10/08/de-vervolging-van-wim-dankbaar-deel-7/#comment-87451
  Of het voortschrijdend inzicht is na de aanhouding van Jasper? Die vraag zal wel nooit beantwoord worden.

  En zo blijven de loopgraven nog wel een jaartje of tien liggen waar ze liggen.

 2. ach, als men elke ochtend bij het aantrekken van de schone onderbroek weer moet denken aan ritueelsatanistische pedocomplotten…….

  Querulant en recht (wikipedia-Querulantenwaan)
  De Duitse psychiater H. Dietrich typeert de querulant als een man uit de gegoede middenklasse wiens kinderen in de puberteit zijn en die beschikt over meer dan gemiddelde juridische kennis en schrijfvaardigheid. De querulant is volgens hem een proceszuchtige om dezelfde reden waarom een alcoholist een drankzuchtige is.
  Volgens Dietrich zouden rechters en anderen duidelijker moeten motiveren waarom zij de stelling van de querulant verwerpen, waarom zij hem ongelijk geven. Rechters dienen volgens hem in hun vonnissen naar absolute sereniteit streven. Zij dienen neutrale, niet kwetsende taal te gebruiken. Het vonnis zou gemotiveerd dienen te zijn in een taal die ook voor leken begrijpelijk is. De omgang met querulanten heeft volgens Dietrich baat bij de regel ‘suaviter in modo, fortiter in re’ (zacht wat de aanpak betreft, doortastend wat de grond van de zaak betreft).
  De psychiater stelt dat de rechter die met de geschriften van een querulant in aanraking komt zich meer zou moeten realiseren dat het meestal gaat om ongelukkige, gefrustreerde, sociaal achtergestelde of zieke mensen. Hij zou niet moeten blindstaren op de vorm van een querulantengeschrift maar zal des te meer aandacht dienen te hebben voor de grond van de zaak.

  • Ha. Dat krijg je met máááánden opgekropte verbijstering hè 😛
   StrakX gaan we lekker StemPen. Wordt ‘ie nog leuk ook 😉

 3. Weinig reacties voor een vrijdagavond ……?
  Technische tip van het mannetje van Josée: als het artikel niet zichtbaar is, of je kunt niet reageren, dan komt dat, omdat Firefox door middel van Ghostery de volgende trackers blokkeert:
  – Gravatar
  – Polldaddy
  In zijn algemeenheid heeft het sowieso met de poll te maken.
  Bij mij was dat het geval en het is nu dus opgelost 🙂

  • @Ruud Harmsen
   Zie het->aangepast. De woorden smaad en laster stonden verkeerd om; de teksten stonden goed, namelijk in volgorde van gewicht (laster wordt nu eenmaal zwaarder gewogen). Dank voor je oplettendheid.

   Artikel 261 is dus smaad (‘aanranding eer of goede naam’) en
   Artikel 262 laster (‘smaad + wetende in strijd zijnde met de waarheid’).

   Alle drie de aangehaalde artikelen ressorteren in het Wetboek van Strafrecht onder Titel XVI: Belediging.

 4. “Waarom wil Wim zo graag naar de rechter? Wat is zijn motief?”

  Het juiste antwoord staat er niet bij. Dat heeft hij zelf duidelijk gegeven (hebben jullie niet opgelet?).

  Hij wil namelijk via getuigenverhoren de waarheid aantonen. Dat zo’n aanpak niet werkt, heeft ca. 6 jaar geleden Maurice de Hond al ervaren, waar Wim Dankbaar alle details van kent. Maar hij is hardleers op dit punt, wil het nog een keer meemaken.

  • De schade die plotters aanrichten met hun zoektocht naar een tweede waarheid is vele malen groter dan het onrecht dat zij ooit kunnen oplossen.

   Er zijn veel mensen, familieleden die de dood van MV achter zich willen laten.Verwerken. Dus niet blijven oprakelen, maar rust gunnen aan de nabestaanden. Hun keuzes respecteren.

   Er zijn veel namen genoemd en mensen beschuldigd in de theorie van Wim zonder enig sluitend bewijs. Dit is pure laster. Dat kan je niet maken op basis van wat amateur gespeur en met ductape aan elkaar geplakte theorieen. Dat heet dus smaad. Onomwonden.

  • @Ruud Harmsen
   Mogelijk begrijp je dat dit nu juist bewust was gedaan… Mochten er meer (gegronde) bezwaren binnenkomen dan wordt de poll morgen aangepast. Jouw antwoord kan overigens ook prima onder de optie:
   Ik heb gewoon gelijk, jullie snappen er niks van. Toch? 😛

  • Ik heb gewoon gelijk, jullie snappen er niks van is een prima antwoord wat op hetzelfde neerkomt.
   Het is ook nog de eerste mogelijkheid. (hint)
   Meestal lees jij wel goed wat er geschreven staat, heb je niet gelezen in eerdere artikelen dat
   Louwes ook al enige malen als voorbeeld mee is genomen in de argumentatie?

   • Ernest Louwes en Maurice de Hond zijn twee verschillende personen. (Nee, duh.) Louwes heeft zich altijd verre gehouden van de beschuldigingen aan M. de J., en was dus ook geen partij in de smaadprocessen en civiele zaken tegen Maurice de Hond.

   • Ok dan, op dit blog hebben we het ook over Maurice de Hond gehad, die naar mijn beste weten achter Louwes stond.
    We staan hier niet voor de rechtbank, dus nam ik gevoeglijk aan dat jij begreep wat ik bedoelde. Mijn fout dat ik de naam Louwes aanhaalde i.p.v. de Hond.
    Sorry Ruud.

  • Niet zo zuur. Die polls zijn om wat stemming te maken, gun ons ook een pleziertje. Velen van ons kijken uit naar de vervolging van Wim. Oh wat zou het een Godsgeschenk zijn als het aangiftes tegen hem zou gaan regenen, onder het motto als het eerste schaap over de dam is…

 5. mmonkey
  26 oktober, 2013 at 8:46 is zich bij KLOL aan het beklagen over Geen Stijl, overigens op zich terecht. Vraag mij alleen af of deze mmonkey (alex?) ook ziet dat verwezen wordt op KLOL naar “waar in holland” waar afgelopen week nog een tekst verscheen met het woord negerin erin.Ze deden ook nog eens net alsof een VN afgevaardigde dit had gezegd terwijl ze zelf het woord hadden ingevoegd.
  Over twee maten gesproken.

  • Teigertje 9:19, mmonkey is Alex (nieuwsbraker).
   Hij is er na veel kontlikkerij, drankgebral, dreigerij, stoute dingetjes met andermans computer doen ect vanaf geflikkerd.

   • Dat krijg je ervan als je de hele dag overal mails naar toestuurt, mensen gaat opbellen (lees lastigvallen) en dubieuze sites promoot. Vonne is gewoon wel eens een beetje in de war en dan weet ze niet meer waar het allemaal vandaan komt.
    Het is ook zoveel (des) info.

   • Mij valt vooral op dat VLUNK zich weer eens niet houdt aan zijn opgelegde verbod om ‘s-avonds niet dronken achter zijn computer het internet te stalken, en dat Micha’s nieuwe dossier bij het MDI weer uitgebreid kan worden met een reeks strafbare reactie’s van zijn huisidioten Knowtoomuch en Ragnarok.

    Die advocaat van der Meer loopt helemaal binnen op zijn client Micha Kat. Beetje jammer alleen dat het niet van Micha’s spaarrekening wordt betaald, maar door de belastingbetaler.

   • Gaat idd lekker daaro @zivac.

    +100 comments in een halve dag is trouwens ook ongebruikelijk voor KLOL.

   • +100 comments in 1 avond bedoel je ;-). Wiet, bier en otrivin; en rammelen maar….

    Leuke site btw @Sander, alleen nou nog wat content 😉

   • Hey thnx Ziva. En dan te bedenken dat die sites nog nergens geplugd waren en ik er ook nog niet naar verwees. Just found… by some excellent researchers 😛
    Zodra ’t enigszins chocola is, stuur ik je de opzet.

  • Ach @M.I.A. Van een hobbyfotograaf verwacht je toch ook geen World Press Photo? Al zou het kunnen natuurlijk.
   Basale fact-checking zou je willen verwachten op sites als KLOL, maar het werkt kennelijk net even wat anders. Bovengetekende zou niet graag verantwoordelijk voor zo’n site willen zijn.

 6. 😮 LOL 😮

  Van Der Jagt Gea | oktober 26, 2013 om 3:30 am
  @martin
  Ik heb best wel lang zitten te malen over jouw vermoeden, dat de maan een firewall is. Daarbij hield ik in gedachte dat de maan hol is vanbinnen. Dus is het de functie van de maan om te resoneren, want holle vaten klinken immers het hardst. Ik bezit een boek (Pamela Ball), waarin droomsymboliek wordt omschreven. Ik wil je daar iets uit citeren. (…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)

  Misschien een uitdaging voor jou, om je daar in te verdiepen.
  Voor mijzelf blijf ik erbij, dat het proces van heelheid van binnenuit plaats zal vinden, want waar een wil is, is een weg. M.A.W. als we niet door de voordeur kunnen is er altijd nog een achterdeur.
  Ik hoop dat je hier iets mee kunt, Gr. Henk

  Schattig hè? 😉

  • Ha, Sander
   Je bent mij 10 minuten voor.
   Die Streuvels weet veel/ goed op de hoogte zo te lezen.
   Die Reactie van Welbergen en de reactie van Streuvels even daarboven is ook wel grappig.

   • Deze is ook wel leut:
    Klaas
    26 oktober, 2013 at 10:35

    Prffffff,

    Micha, waarom laat je je site verkrachten door figuren als Wajong of Know2little? Of is dat de nieuwe lay-out?

    Prima al je je mening wil geven, dat lijkt me een grond-recht; maar je hoeft toch niet de complete webite te verrampeneren met tenenkrommende woordbraaksels? Ga anders zelf lekker een website openen of een bijbel schrijven.

    Dan gaat KLOL toch nooit serieus genomen worden als niets vermoedende bezoekers jou site ontdekken? Het lijkt hier wel de long-stay-afdeling van de Pompenklinkiek.

   • Wie o wie kan zich op Klol nog ene “knuppelsindehoenderhokken” herinneren?
    Dat zou ongeveer 2010/2011 geweest kunnen zijn.
    Meende dat hij toen ook op TV is geweest om zijn “verhaal” te vertellen.

   • Teiger bedankt, maar heb al gevonden wat ik zocht.
    Koos v.W. is dus dezelfde persoon als “knuppelsindehoenderhokken” (in cache te vinden).
    Lees maar mee, heb de uitzending van 11-12-2010 inmiddels ook al onder de knop.
    ————————————————————————————————————–
    knuppelsindehoenderhokken
    13 december, 2010 at 19:04
    Afgelopen zaterdag werd ik op televisie bij ‘In de schaduw van het nieuws’ al geconfronteerd met een ex-dorps- en schoolgenoot die net als ik meerdere malen bruut werd verkracht door de ‘hoofdmeester’ in het dorp Sexbierum waar ik op school zat. Verkracht maar ook fysiek mishandeld als ik niet deed wat hij vroeg.

    Ik was 12, of 13 jaar. Ik begon een beetje te puberen. Maar was niet sexueel in mijn schoolhoofd geïnteresseerd. Hoewel ik de psychische littekens met mij meedraag wil ik mezelf in de schaduw stellen bij die kinderen tussen de 0 en 4 jaar die nu sexueel zijn misbruikt. Kan ik een volwassen man die pedo is en niet van mij kon afblijven nog als een ‘zielig figuur’ typeren die straf verdiende. Voor sex met hele jonge kinderen is geen straf nodig: die hebben geen recht meer om te leven.
    —————————————————————————————————————-

   • Och ja, de PNVD 🙄 Dawastog die Partij voor Neigingsrechtvaardiging, Verwerpelijkheyd en Deviantie 😡

   • MIA, jij hebt een zeer goed geheugen, dat bedoelde die Koos dus met “ik heb al eerder geschreven over het één en ander”. Dat van Sexbierum (wat een naam), is dus een bekend verhaal maar Koos is dus ook al wat langer bezig over andere bekendheden.
    Hmmm,

 7. Nog even de feiten op een rijtje:

  Lange Ali is uitgesloten als dader via zijn DNA. Hij was tijdens de moord in Haarlem. Hij was degene die werd gezocht.
  Kort Ali (Turkman) is uitgesloten als dader via zijn DNA.
  De asielzoeker in Noorwegen is uitgesloten als dader via zijn DNA. Hij was ten tijde van de moord in Noorwegen.
  De vriend van Feik uit Leeuwarden, die voldoet aan het signalement van drie getuigen, zat tijdens moord in de cel en is dus uitgesloten als dader.
  Feik is uitgesloten als dader via zijn DNA.
  Jasper S. heeft een volledige bekentenis afgelegd en zijn DNA komt overeen met het DNA dat gevonden is op het lichaam van Marianne. Case closed.

  De rest is complete onzin en alleen bedoeld om anderen zwart te maken.

  Ook in de JFK zaak heeft Wim Dankbaar zijn critici geterroriseerd, gestalkt en belasterd. Deze zaak is nog niet gesloten en de kans is groot dat hij zich hiervoor binnenkort ook moet verantwoorden. Wordt vervolgd!

  Onderteken nog even de petitie van Wim. Hij kan wat extra steun best gebruiken. 😀

  http://www.activism.com/nl_NL/petitie/petitie-voor-vervolging-wim-dankbaar-inzake-moordzaak-marianne-vaatstra/40357

  • wat dacht je van deze.. http://rechtiskrom.wordpress.com/2013/10/25/recherche-informatie-bulletin/#comments

   Even een bulletin uit 1999 aanreiken en dat ‘iemand’ vanuit justitie dat als doorslaggevend ‘doofpot’ bewijs doorgeeft. Er staat helemaal geen nieuws in! Het is hetzelfde nieuws dat in de kranten van Friesland stond en ook nationale kranten. Ja, inderdaad, er is onderzoek gedaan naar het asielzoekerscentrum maar uit DNA en onderzoek is gebleken dat het niet iemand van het centrum was. En ja, er zijn personen overgeplaatst naar andere asielzoekercentra omdat de zaak gevoelig was en men bang was voor nog meer escalaties. Ook asielzoekers worden gelukkig beschermd in Nederland.

   Oud nieuws.. DNA klopte ook niet.. De moordzaak is opgelost, er is een bekentenis + DNA bewijs.

   Wim kan altijd heel veel vragen stellen maar ik stel nu 1 vraag aan hem, die we hier allemaal eerder hebben gesteld:
   Wim: heb je ZELF ooit contact gezocht met Jasper S. en heb je een gesprek met hem gehad???

  • Dat is Wim wel eens vaker voorgesteld, geloof door @Josée. Als Wim werkelijk​ open stond met zijn onderzoekende mind, zou hij die mogelijkheid standaard aan hebben gegrepen. Doettienie 😦 iezze tactiek. Waar blijft trouwens ANDRE VERGEER??

  • Micha ligt waarschijnlijk trillend van lafheid angst onder zijn hotelkast.

   Hij maakt zich er, in navolging van zijn “schitterende” afwezigheid in de graffitizaak vorige week, nogal gemakkelijk vanaf. Check die wederom opruiende teksten, hyperend getikt vanaf veilige afstand:

   Goed Wim, waar het op neer komt is dit: alleen als je de totale oorlog maakt met de satanische kinderverkrachters in toga kun je succes hebben. Zeg de rechter recht in zijn gezicht dat hij een medelijwekkende collaborateur is van de Demmink-moordeskaders die kleine kinderen in stukken hakken. Het is anno 2013 niet meer de tijd voor beleefdheden en uitgebalanceerde strategieen. Dat is althans mijn mening. Demmink, Knijff, Opstelten en Bolhaar gaan er tenslotte ook in ‘met gestrekt been’. Hit back! Je kunt geschiedenis schrijven voor Nederland en voor diens kinderen! Ik ben ervan overtuigd dat honderden medestanders je zullen komen steunen. We will be victorious!

   Althans mijn mening??? Man man, fl*kker toch op. Mong**l.

   • Typisch trouwens. Micha adviseert dus als verdedigingsstrategie om de officier van justitie verdacht te maken en waar mogelijk te wraken. Het komt gewoon niet in ‘met op om in te gaan op het tenlastegelegde.

   • PATS. Just another point of view. Wim trekt zojuist de Kat-Kaart. Laat ze elkaar lekker de hersens in slaan ofzo. Puur leedvermaeck tot dusver. Te kansloos om serieus te worden genomen als je het mij vraagt. Offe…

    Een Paar Ware Pareltjes…
    [11:37:52] michakat: idd soms ouders. en welke dader-categorieen nog meer dan??? nou?/ kijk, ik heb daarop gestudeerd.
    [11:38:36] Wim Dankbaar: In het geval van Marianne waren het gewoon een stel doorgedraaide asielzoekers.
    [11:39:12] michakat: Wim, prima, maar wat je mist is gewoon criminologische kennis.

    …voor de Zwijnen idd. WhoeAAAhhAOOW 😕

   • Er zijn overigens wel een aantal manieren te bedenken om de zitting (juridisch) te saboteren, maar dat pleziertje moet Wim maar met zijn eigen *kuch* achterban bekokstoven.
    De politierechter zal zich tot de feiten willen beperken: zijn belediging, smaad en laster wettig en overtuigend te bewijzen? Bovendien staan er wel meer zaken op de rol. Pogingen tot geplotter zullen resoluut buiten de orde worden verklaard.
    En dacht WimP nu echt dat zijn aanmatigende querulanten-verleden de rechterlijke macht de laatste jaren was ontgaan? Wat een wanvertoning zeg. Eén kansloze afleidingsmanoeuvre.

    • Over boosheid gesproken Theyknew snapt er dus helemaal niets van. Het gaat in deze zaak alleen maar om smaad, laster en belediging. Gezien het inmiddels definitief is vast komen te staan dat Wim verkeerd zat betekend dit dus waarschijnlijk (en voor Wim te hopen) een milde veroordeling. Alhoewel…

     Die boosheid snap ik wel. Het is hun hele leven. Ze doen niets maar dan ook niets anders met hun leven (met 1 of 2 uitzonderingen). Falen is niet leuk mensen, maar grote mensen geven dat toe en gaan verder met iets anders, kinderachtige mensen gaan door tot het bittere einde. Sommige kleuters met zeer ernstige problemen doen dat ook.

   • Nou zeg! Bizarre telepathie. Vroeg ik me om 23:11 nog af waar A VERGEER bleef, zie ik ineens zijn reactie staan! Die stond er echt nog niet om 23:01 hoor, die heeft WimP later approved. Jeumig, wat een anticlimaXX vindt hier plaats. Te slecht 😦

    Precies @swapichou. Treffend verwoord 😉

   • En dan loopt de GMT-klok bij RiK ook nog eens één uur achter 😡 Zòòòóóóhw annoying is dat, stel dan op z’n minst je klokje ff in. En dan moeten we de Wintertijd straks nog krijgen, maar da’s pas om 03:00 uur.

    André’s comment dateert dus van 00:01; Wims reactie van 00:30 uur (GMT +1).
    *autistische neigingen onderdrukken doet*

   • Ik bespeur de kwaadheid van Vergeer richting Dankbaar.
    Zeker als je de laatste zin leest.
    Dat ze gewoon boos zijn net als kleuters sowieso, maar er is nog wat meer!
    Dat is mijn gevoel erbij.

   • Ben d’r ook bang voor. Dit komt niet alleen. Dan hadden Wim en André, en Wim en Micha, de rijen wel gesloten. De etterpus stuwt eruit, net zoals we recent zagen bij Micha en Arend, en in het kamp Micha-Francis-Arend-Sietze, en eerder Micha-Eric. Enzovoorts 😦

    Deze openingszin vind ik meteen wel de meest gewaagde, van André VERGEER: “Uit wat ik nu lees op je site, weiger jij, om mij onduidelijke redenen, consequent de realiteit onder ogen te zien.”

   • Het draait weer om geld (behalve dan bij Dankbaar) en de eeuwige roem.
    Geld maakt heel vaak mensen gek, als ze het al niet waren.
    Al een hele poos ben ik ervan overtuigd dat vrijwel alles draait om geld uiteindelijk bij onze plotters.
    Dus ik verwacht idd nog wel wat.

    • Bij de ‘leiders’ wel ja, want ja het is business… Maar de ‘volgers’ zijn (bijna) allemaal stuk voor stuk maatschappelijk gefaalden die in hun ellende de weg zijn kwijt geraakt. In plaats van opstaan huilen en klagen over de overheid maar dan tegelijkertijd wel het geld van de overheid aannemen want geloof me er zit er bijna niemand tussen die werkt, niemand.

   • Plus het “buitengewone” talent om oorzaken van eigen problemen of conflicten buiten zichzelf te leggen. Oftewel het onvermogen om het eigen aandeel in (maatschappelijke) teleurstelling of falen te zien. Idd lopen schijten over de trog waaruit je tegelijkertijd loopt te vreten. Hypocriet, wordt dat toch ook wel genoemd? Een eigenschap die ‘zij’ nu juist zo verachten bij de (morele) ‘vijand’ 😳

    • Nou dat is dus wel het verschil tussen ‘huilie huilie’ doen en afzakken naar de complottertjes OF iets van jezelf maken. Ik was ook eventjes werkloos vorig jaar maar dat heeft me geen seconde in de slachtofferrol gegooid, sterker nog ik zat gewoon op mijn spaarcentjes te teren met goede hoop op nieuw werk, en kijk… Ik heb het 1.) gevonden 2.) mijn vrouw en de rest van mijn familie nog 3.) ik heb er een klein succesje van gemaakt 4.) ik heb inmiddels alweer wat kunnen sparen, maar dat mag ook wel met 80 uur in de week. En dan 5.) ik had even tijd voor Wim Dankbaar en dus is Swapichou ontstaan 😛

     Maar goed, was me dat niet gelukt dan had ik wel moeten aankloppen bij instanties en had ik alles op alles gezet om de eindjes bij elkaar te knopen en zodoende er dan maar het beste van moeten maken. Maar vooral elke dag op mijn blote knietjes moeten danken dat er andere mensen zijn die voor mij zorgen. Want zo is het. En niet anders. Schijten waar je eet is het meest schandalige wat je ooit maar kan doen. En dan nog erger, zeker in een land als Nederland zijn er ALTIJD oplossingen, hoe vreselijk bont je het ook maakt. Er is altijd een potje voor je. Behalve natuurlijk, behalve, als je continue de middelvinger opsteekt naar de hand die jou te vreten geeft. Dan houdt het natuurlijk heel snel op. En terecht. Met die logica kan je niet eens argumenteren. Ik doe niets, ik krijg wat, maar ik wil meer. Ja tuurlijk. Sterf A.U.B.

     • Dat gezegd hebbende, er staat me iets bij van een Bijlmer-moeder die standvastig zei -hoewel nooit een dag gewerkt- dat er geen armoede is in Nederland. Nou ze was eerlijk en het klopt ook nog eens, maar als er meer jankers er dagelijks zichzelf soeverein gaan noemen (maar met behoud van uitkering uiteraard) dan wordt het wel heel jammerlijk en zeer snel. Overigens is moeder zijn ook een full-time job dus daar niet om.

   • Ja man, zo ongeveer ben ik ook gevormd. Ik ben daarnaast opgevoed met de notie dat je je talenten -die in principe íedereen heeft (zelfs X)- moet benutten. Op een constructieve manier, in plaats van te gaan lopen jeremiëren. Er is idd altijd wel een oplossing, maar wees dan wel bereid ook een klein beetje (mee) te geven, in plaats van alleen maar te nemen en te persisteren. Hey, jongens aan die overkant, het glas is (hier) halfvol hoor! 😛

    Herken je deze uitspraak? “Ik hoor dit of dat te krijgen, want ik heb er recht op!” Whaaaah!

    • Nee, die uitspraak ken ik niet. Er is mij geleerd dat je moet vechten in het leven. Wat mij betreft is het meest verschrikkelijke wat de menselijkheid ooit is aangedaan de ‘hippie’ cultuur uit de jaren 60, 70 en zelfs 80 en het verwende kroost wat daar uit is voortgekomen. Mensen die denken dat rechten zonder plichten zijn zouden eigenlijk naar een heropvoedingskamp moeten. Echt. Beter voor hun, beter voor de maatschappij beter voor iedereen. Met rechten komen plichten, zo is het nu eenmaal.

   • Volgens mij moet ’t gaan om ‘naar vermogen’. Er kunnen hele legitieme redenen zijn waarom je (tijdelijk) niet kunt werken, aangewezen bent op bijstand, whatever. Geen schande imo. Of mensen die een echte burn-out oplopen, na jaren +100% inzet en vertrouwen etc, die hebben gewoon even de tijd nodig. Heb ik respect voor. Ik vind het wel een goede zaak dat er streng wordt gehandhaafd, als dit maar gebeurt bij de juiste doelgroep. De lutSers, de chronisch weeklagerTs, de kans- en nutteloze faalhazen die ’t nooit zullen leren. De meeste mensen die ik ken met een uitkering, zitten daar bijna niet >jaar in; maken vaak een soort proces door waarna ze, uit zichzelf of door netwerk, weer aan de slag gaan. En ook willen! Zonder te oordelen hoor, maar de echte failures maak ik niet in mijn vriendenkring mee zeg maar 😮 Maar nu verraad ik best veel… 😳

    • Ik ook niet meer. Mensen zonder ondernemingslust heb ik allemaal verstoten uit mijn sociale netwerk. Ik werd daar op den duur zo schijtziek van. En het ergste vond ik nog toen ik me van niets tot iets gemaakt had gingen ze nog bij me bedelen ook want het ging zo goed en ik had het best breed dus misschien kon ik wel wat *HOEST* lenen. Nou dan betaal je dus dubbel voor iemand die niet mee WIL doen. En ja dat zit me hoog. Ik moet er niets meer van. Dat gezegd hebbende ik kreeg 2 maand geleden wel een belletje van mijn schoonbroer dat zijn zaak het slecht deed en dat hij eventjes wat nodig had voor een boost om door te zetten. Ik gegeven, ik denk met 5-6 maand krijg ik het terug. Wat denk je? Vorige week gaf hij de helft al. Niet verwacht. Maar ergens wel als je begrijpt wat ik bedoel.

   • Idd. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, zo heb ik ‘m geleerd. Dan zal de plotterwereld je vies zijn tegengevallen, of valt dat wel mee?

    • Nee hoor, ik kende dat volk al. Ik wist alleen niet dat er op internet een hele psychose gaande was waarin ze zichzelf en anderen helemaal gek maken met de grootste idioterie. Dat was best schokkend ja. Het ergste is nog, de meeste ‘volgelingen’ zijn eigenlijk hele lieve mensen. Misschien te goed voor de wereld. Echt met een goed hart. Maar ja, het is aanpakken of aftaaien. Er zit weinig ruimte tussen. En je hebt geen tijd om je over rare complotten zorgen te maken als je jezelf en of je kinderen moet voeden vandaag. Dat bestaat gewoon niet. Het hele complotgebeuren is een zorgzame ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Mensen moeten gewoon weten dat geld niet gratis is, ik en de meesten moeten er gewoon minstens 40 uur per week in steken om keihard te werken voor het minimale. Goed ik stop er 80 in, maar ik verdien ook meer. Ook dat lijkt me terecht.

   • Ja, je leert zo wel je vrienden kennen. Heel herkenbaar wanneer bepaalde mensen ineens bij je op de stoep staan!
    Ja flikker op, ik ook van jou, maar ik moet ook leven…

    • Trouwens iets heel anders. Is je het volgende opgevallen: de correlatie tussen Wim en zijn moeder en zijn huidige houding tot alles en iedereen? Freud had er al een dagje mee gehad maar iedereen die iets van de psyche van mensen snapt ziet hem in ieder geval 😉

     Zoek maar… 🙂

   • 80 is wel veel… heb ook tijden weken van +60 gedraaid, maar dat vond m’n meissie op een gegeven moment niet zo leuk meer en wat later ikzelf ook niet, als je per dag vaker je collega ziet dan het thuisfront. Ook de nodige rigoureuze stappen moeten zetten, maar in the end waren het de goede keuzes. Het is mij ook niet allemaal aan komen waaien zeg maar. Ben gelukkig erg flexibel en dat mag ook zo blijven 😛

    • Nou je hebt wel gelijk, maar goed. Ik vind het 1.) leuk 2.) ik verdien aardig 3.) ik heb veel verantwoordelijkheid en dan ten laatste 4.) ik werk ook veel vanuit huis. Mijn dag begint standaard om 8 uur en eindigt tussen 8 en 10 gooi daar nog een uurtje of wat in het weekend bij en dan kom je heel snel al op de tachtig uren per week. Maar morgen werk ik niet!!! Helemaal niet!

     Overigens vind mijn vrouw het prima want ze snapt en weet dat ik het 1.) leuk vind 2.) meer dan genoeg verdien 3.) dat het belangrijk voor mij is en 4.) dat wanneer het kan ik vanuit huis werk zodat we toch min of meer samen kunnen zijn. Dat is best een goede relatie denk ik, vooral omdat we door mijn werk ook vaak leuke dingen kunnen doen (moet ik wel altijd mijn telefoon uitzetten, dat dan weer wel)

   • Haha. Je lijkt wel een beetje precies sprekend op een van mijn beste vrienden, die heeft qua werkdingen een beetje hetzelfde. Alleen begint hij pas binnenkort aan het vaderavontuur. Hij is een vrije vogel, maar o zo devoted. Het lijkt me dat als je het met je gezin kunt verenigen, het prima is. Hoewel bij mij inzet en enthousiasme ook een valkuil kan zijn, laten we eerlijk wezen. Echt, hoe ouder, hoe milder, eigenlijk. Best gek, dacht op m’n 20e dat je alleen maar ernstiger zou worden naarmate je meer verantwoordelijkheden zou krijgen en aan meer grotemensen-ellende zou worden blootgesteld. Maar het een kan prima samengaan met het ander. Kwestie van evenwicht en quality-time 😉 en idd af & toe even van je “afbijten” 👿

    • Ik bijt altijd van me af. Mijn avatar niet gezien 🙂

     Maar goed, het gaat om het einddoel, niet de vorm. Zo denk ik althans. Zolang het eerlijk en constructief is moet dat toch goed zijn toch? Toch?

     *gromt*

     Nee grapje, een ieder zijn ding maar mijn succes is vooral elkaar de ruimte geven om te doen wat voor ons ieder belangrijk is.

   • Iets anders he. Weet je nog van de zomer, over die “Queeste”? Wilde je bewaren voor een andere keer. Ben ik nog steeds benieuwd naar, misschien iets voor een ander paneel, binnenkort 💡
    *reminderen doet*

    • Wat bedoel je? Ik ben je even kwijt, maar goed ik heb in middels een halve fles wijn op.

     *avondje vrij heeft*

     Na de verplichte filmpjes werd het tijd voor een drankje.

   • * ook nog wijntje ingeschonken heeft *
    Bedoel de Queeste, waarnaar ik je van de zomer op de projectsite vroeg. Je weet wel, tijdens mijn inwerkperiode :mrgreen: Vanuit veiligheidsoverwegingen lijkt het me beter om hier op deze plaats geen nadere mededelingen over te doen… code Swap, jeweettog 😳 dus maar ff via de mail of chat of porto oid.

   • Ha, je zegt bijzonder treffende dingen, veel overeenkomsten ook met andere gesprekken die ik vandaag had *hint* De verleiding is groot om hierop in te gaan, maar ja, de muren hebben oren hier hè. Dus een heel vervelende cliffhanger eigenlijk, want normaal gesproken praat ik vrijuit als ik me vrij voel 😎

   • Nou, goed, offtopic… Wim DANKBAAR was wel mooi de aanleiding, de oorzaak en het gevolg dat we hier in gesprek raakten toch 😮 Alleen staan uitgerekend nu weer onze reacties *kris*kras* door elkaar en is ’t een beetje lang naar b0ven scrollen voor een ‘beantwoorden’. Maar verders mogen we Dankbaar zijn lijkt me.

    • Nou Xaar doet de techniek. Dus ja, waarom dat gebeurt weet ik ook niet. En verders… Ja mooi clubje mensen is het geworden. Als ik tijd heb lees ik altijd snel eventjes mee. Maar goed, het is altijd spontaan geweest, soms in ten domme, en ik denk dat het ook zo moet blijven. Dat maakt het goed en gezellig.

   • Nou, wilde al zeggen, waar vind je een forum als dit. Waar echt bijna alles kan?! Waar Myra én Yvonne van harte welkom zijn?! Had ’t er nog met @Xara over, dat deze vibe echt wat waard is. Zelfs vorig jaar, ten tijde van jullie Dankbaar-gedoetjes, had ik ’t al door, dat er iets ‘was’ met jullie. Dat het niet klopte wat Wim deed voorkomen. Nou, ’t heeft even geduurd, maar het is nu toch wel duidelijk geworden dacht ik zo. Verders moeten we maar een keer op een ander paneel verder chatten, want anders wordt ’t hier al snel een niet te volgen brij ben ik bang.

    * nog een flesje ophaalt uit het koude souterrain *

    • Jij zou toch voor morgen (als in maandag) een mooi stukje tikken? Had ik begrepen althans vanuit een belendend perceel. Maar zal aan mij liggen.

   • *bliep* daar ging mijn porto… werd mijn naam genoemd?
    Nee hoor, geintje :P, was nog even alles aan het ‘bijlezen’ voor het slapen gaan. Uurtje extra vannacht 🙂

   • Heeeyyyyyy ’t is hier fantaasties mag je weten. En hebben ’t allebei over Uur Langer Slapen. Yahaa.

  • @xara
   Ja, er schijnen hier en daar briefjes in de bussen te zijn gevallen met de oproep te komen maandag.
   Leuk, kunnen ze gelijk een heel gesticht mee vullen.
   Wel genoeg prikjes meenemen en dwangbuizen beste mensen van de Psychiatrische Crisisinterventie.

  • We weten niet wie ze tegen jou hebben ingezet maar een ding is zeker: het is een totaal incompetente, onzekere en corrupte kabouter die erom vraagt door jou aan de haren van hoek naar hoek te worden gesleurd dwars de rechtzaal door. Volgens mij zijn ze al een tijdje bezig met deze zaak rond te maken, maar dat kan aan mij liggen.

  • Dit vind ik de meest gewaagde, van André VERGEER.
   “Uit wat ik nu lees op je site, weiger jij, om mij onduidelijke redenen, consequent de realiteit onder ogen te zien.”

 8. Oh wat sneu. Net op GeenStijl.nl ene Michel Vitaliti . Die man sloopt eventjes een (gokje hoor) vrouw die toch al diep in de schijt zit met twee kinderen en geen geld en geeft haar dit soort achterlijk advies. Het meest triest is dat hij enerzijds loopt krijsen dat zij een soeverein mens is en dan anderzijds zich continu op ‘zijn’ rechten loopt te beroepen. Dit lijkt me een gevalletje wel de rechten willen maar niet de plichten. Dit soort mensen werden vroeger gewoon met pek en veren de uit de gemeenschap verbannen. Ik bedoel als je dan niet aan je plichten wil voldoen is het wel heel hypocriet om met je rechten te schermen, dat die agenten zoveel geduld hebben. Ik ken landen waar je met een bloedneus de cel in geworpen zou worden. Oh en hij kent Micha ook aardig.

  • Aah, we lopen over hetzelfde te lullen. Hypocrisie, dat is.
   Michel Fatality is van VitaliFeiten. Got ‘m 😮

   • Ongekende lul, als ik hem ooit tegen kom IRL lul ik hem met argumenten compleet onder te tafel. Maar goed het is het tiepje wat dan lafjes wegloopt en zegt dat ik het niet begrijp maar dat hij met de mantel van liefde zijn best blijft doen voor me. Dat soort mensen wil je niet als maatschappij. Die wil je gewoon op een boot zetten met bestemming onbekend. Het doet niets, je hebt er niets aan, het kan niets (en wat het wel kan gebruikt men voor negativisme), en het ergste je kan er ook nooit meer iets mee. Hopeloos verloren dat soort volk. Ik zeg paspoort afnemen en stateloos maken dat soort ongein. Maar dat mag niet. Helaas.

   • Zou Michel Fatality ook z’n geld verdienen met z’n filmpies van Micha en aanverwante klepeltrekkers 😮 Neuh tog zeker nie he.

    • Die sukkel zit op een ‘kamertje’ van een uitkering te leven. Stront is het. Ik zou dat soort mensen graag een gierput willen instoten en dan toch echt ergens denken dat ik iets echt goeds gedaan heb. Maar goed hij schijnt weer een *waardeloze* vader te zijn van een arm kind wat uiteraard wel van hem wil houden. Dus ja…

  • Ik had met die dame nog een lange discussie tijdens het klol feestje en zie haar zeker niet als slachtoffer van Vitali. Dit doet ze echt zelf. Geloof dat ze al meer dan veertig jaar in dat huis woont. Eerst huurde ze het, maar later kon ze het overnemen van de woningbouwvereniging. Haar redenatie is dat er in die veertig jaar al een paar keer de waarde van het huis betaald werd. Kan ik inkomen, maar ze tekende toch echt zelf voor de hypotheek. Diie mevrouw denkt serieus dat ze dit kan winnen, maar dit gaat toch de verkeerde kant op.

   • Ik heb me in die discussie met haar vooral gericht op de opvangmogelijkheden voor mensen die vanwege hun souvereiniteit uit huis gezet zijn. Prima als je zulke opvatten hebt, maar gezinnen raken uiteindelijk wél dakloos. Die mevrouw denkt overigens dat dit lot haar niet wacht.

   • Vitali en zijn dame gingen in ieder geval normaal het gesprek met me aan. Want de vrijheid van hun levensgevoel deel ik wel met ze, ik kan navoelen dat het als onrechtvaardig aanvoelt om een huis waar je al decennia voor betaalde te kopen en er dan opnieuw decennialang de volle mep voor te betalen. Maar ja, ze tekende wel zelf. Dat is en blijft de zwakke plek in dit verhaal.

    Wat ik niet begrijp is waarom je dan in het systeem blijft zitten. Mijn zusje vond zoiets ook, die heeft jarenlang gekraakt. Andere vrienden van me zijn naar een verlaten dorp in de Pyreneeën gegaan. Die trokken de consequenties van hun autonomie/ souvereiniteit/ thelemisch zijn en namen om te beginnen al niet meer deel aan het “systeem”.

   • Meldde het nog zijdelings in mijn verslagje van het klol feestje. Ik kan echt heel goed begrijpen wat ze met soevereiniteit bedoelen en ben het tot op zekere hoogte met ze eens. Na mijn inwijding in de tweede graad van de OTO spijkerde ik althans uit overtuiging Liber OZ aan de deuren van de Laurenskerk en het Rotterdamse stadhuis en zoveel verschilt dat niet van hun opvattingen:

    “Do what thou wilt shall be the whole of the Law.” —AL. I. 40

    “thou hast no right but to do thy will. Do that, and no other shall say nay.” —AL. I. 42–3

    “Every man and every woman is a star.” —AL. I. 3

    There is no god but man.

    1. Man has the right to live by his own law—
    to live in the way that he wills to do:
    to work as he will:
    to play as he will:
    to rest as he will:
    to die when and how he will.
    2. Man has the right to eat what he will:
    to drink what he will:
    to dwell where he will:
    to move as he will on the face of the earth.
    3. Man has the right to think what he will:
    to speak what he will:
    to write what he will:
    to draw, paint, carve, etch, mould, build as he will:
    to dress as he will.
    4. Man has the right to love as he will:—
    “take your fill and will of love as ye will,
    when, where, and with whom ye will.” —AL. I. 51
    5. Man has the right to kill those who would thwart these rights.
    “the slaves shall serve.” —AL. II. 58
    “Love is the law, love under will.” —AL. I. 57

    Maar goed, ik vind bv. Nederland aan het eind van de dag best goed werken en neem daar graag deel aan. Het maakt ook deel uit van mijn vrije wil om te participeren binnen een sociaal verband, ik zie dat als “enlightened zelf interest”. in zoverre ik het er niet mee eens ben, probeer ik daar wat aan te veranderen. Zo leverde ik een kleine bijdrage aan de verbetering van de it dienstverlening binnen de overheid en bereikte daarmee veel meer dan zo’n kansloos relletje. Het gaat gewoon niet gebeuren dat Nederlanders massaal gaan stoppen met het betalen van hun hypotheek. Je haalt je volgens mij een hoop persoonlijke ellende op de hals terwijl er toch niets verandert.

    Ik vind het ook een zwakte dat ze hun beweging beginnen met zulk soort conflicten, terwijl ze de achterliggende organisatie eerst op orde zouden moeten hebben. Je kan dat systeem best afwijzen, maar zorg eerst voor een goed alternatief. Vakbonden hebben ook stakingskassen en daarmee kunnen ze onderhandelingen winnen. Er zijn mensen in diepe problemen gekomen voor deze interpretatie van “soevereiniteit” en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. En het is niet zo dat Vitali en zijn geliefde die mensen alternatieve woonruimte kunnen bieden.

    Als ik de soevereinen was zou ik beginnen met het kraken van een verlaten dorp, heb je er zat van in Europa. Zorg er eerst voor dat je iets levensvatbaars opbouwde en als dat staat als een huis kan je gericht wat mensen die stoppen met het betalen van hun hypotheek publicitair in het zonnetje zetten en ook nog eens laten zien dat ze vervolgens een veel leuker leven hadden.

    • Natuurlijk hebben ‘ze’ ergens best gelijk. Maar als je op 3 hoog achter op een kamertje zit en alles wat je doet is eigenlijk niets anders als zeuren zul je dus ook niet en nooit iets veranderen. Meedoen of oprotten vind ik. Een land is wat het is en als je niet de plichten wil voldoen dan moet je ook niet over de rechten zeuren. Maar goed, dat gezegd hebbende ben ik er wel van overtuigd dat het een burgerplicht is om er alles aan te doen om zo min mogelijk belasting te betalen.

   • Argusoog en Luca; Van Dinter hebben het volgens mij wel geprobeerd. Mensen bijstaan in conflict met de overheid. Maar dat hing van de waan van het moment aan elkaar en eindigde doorgaans in ruzie, afscheid en verbittering.

   • @Jeroen, je had nog een filmpje tegoed besef ik. Plus een reactie Demmink en een lichaamstaalduiding van Martijn 😳 Ben er niet meer aan toegekomen. Ga nu eerst maar even een screenshot maken van de montage tot dusver: alle filmpies achter elkaar. Heb je in elk geval een idee.

    • Nou dat duurt wel heel erg lang, je zal ongetwijfeld in de publieke sector werken. In de privé sector was dit ON-acceptabel geweest !!!!

     *ghegheghe*

   • Maar vandaar dat de vraag zeer terecht is, wat er met gelden uit stichtingen voor klokkenluiders gebeurt. Blijkbaar hebben de bezoekjes van Micha aan zijn Ierse minnares een hogere prioriteit dan het uit de ellende helpen van soevereinen.

    Waarvan akte.

   • Nou ja, ik geloof dat niet zo. Dat mens is volgens mij op een andere manier in de problemen gekomen en die *kuch* Vitali gooit olie op het vuur voor zijn eigen doeleinden. Dat is wat ik zie… Heb je de filmpjes gezien? Vitali is een ‘activist’ zij moet er maar ontredderd bij staan. Overigens is ze inderdaad ontruimd en haar huis kwijt. Heel KUDT, vooral voor haar 15 jarige dochter, lekker dat soort onzin vooral in je pubertijd. Nee, ik heb er geen goed woord voor over. Als je dit jezelf wil aandoen prima maar je doet dit toch je kinderen niet aan. En overigens, ik stond ook te juichen op RATM concerten, maar idealisme gaat snel voorbij. Nee Jeroen ben het niet met je eens. Die dame is een zwak persoon en die Michel een rat.

    • Ik zal het ongetwijfeld mis hebben. Het kwam alleen zo bij mij over. Ik zag een huilende dame waarvan haar huis werd ontruimt en die toch dan maar op het laatst de spulletjes van haar dochters liet opslaan ten koste van xxx Euro per maand. Maar ik zie het vaker niet goed.

   • Mee eens, dat “meedoen of oprotten”. Maar dan moet je dus wel een levensvatbaar alternatief hebben voor je massaal mensen ertoe aan gaat zetten op te zouten. Want oprotten gaan ze uiteindelijk sowieso, qua uithuiszetting. En dat je dat systeem dan nog een beetje gaat trollen voor je weg bent kan ik ook wel begrijpen, kan een wervend effect hebben. Maar niet als die mensen vervolgens in de afgrond storten.

    Wat ik Vitali wel kwalijk neem is als hij oneerlijk is. Zo beweert hij dat hij onterecht vastgezet werd door de politie en ze vervolgens een factuur van 500 euro per uur stuurde voor 15 uur detentie, die hij betaald zou hebben gekregen. Hij vervalste zelfs een bankafschrift om zijn punt aan te tonen. Volgende keer het juiste lettertype gebruiken, Vitali.

    Is natuurlijk een leugen, want voor onterechte detentie staat een vaste dagsom en die is zeker geen 500 euro per uur. Eerder rond de zestig euro per dag.

   • … en toen kwam er een HerfstStormMiddagWandeling tussendoor… moet tenslotte ook gebeuren nu de wind door de bomen waait 😮 Ja Swap, heerlijk zo’n publieke sectorT.
    Humz, hier een screenshot. Met wat screenshots 😛 De gele randjes zijn de 9 bestanden, het geheel duurt bij elkaar zo’n kwartier. Qua bruikbaar denk ik aan een 5 minute-lolmovie 👿

 9. Attentie Attentie. Over 00.01 minuut is het weer Wintertijd. De KLOK een uur TERUG. Wèg zomerillusie. Welkom Winter. Nòg eerder donker. Maar eerst strakx een UUR langer uitslapen! heeuuurlijk!!! Hou d’r van 😛

 10. Zou Wim D. wel weten dat “zijn zaak” niet genoemd wordt op de ‘Rechtbankrol’ van Rob Zijlstra?
  *afd: rond archief?* LOL

  RECHTBANKROL
  MAANDAG 28 OKTOBER
  *poging tot moord
  Siddeburen
  Man (19) zou een andere persoon met een mes in de rug hebben gestolen (1 januari 2013)
  09.00 uur

  *diefstal
  Groningen, Drenthe
  Vijf verdachten (18, 19, 23) zouden zich in verschillende plaatsen in de stad en provincies Groningen en Drenthe schuldig hebben gemaakt aan inbraken en mishandeling
  10.30 uur

  *poging tot doodslag
  Groningen
  Man (47) wordt verdacht van het neersteken van een persoon met een broodmes – pro forma
  13.30 uur

  *poging tot zware mishandeling
  Groningen
  Man (40) zou iemand anders hebben geslagen en geschopt en aan de haren getrokken
  13.45 uur

  *poging tot moord
  diefstal met geweld
  Groningen
  Man (34) wordt er van verdacht dat hij met een auto in ingereden op een persoon (7 november 2012) en dat hij op 3 januari 2013 een gewapende overval heeft gepleegd op de Hanoi Shop in de Groninger binnenstad
  15.00 uur

 11. Stop de persen! Ene Herman Bolhaar heeft gereageerd met zijn analyse op Dankbaar-gate… Hij lijkt ze een hard onder de riem te willen steken.

  Eerste en laatste zinnen:
  Wim, André en Micha. Jullie kennen elkaar al jaren. Blijvend bij Marianne heeft een ieder van jullie zijn eigen plek gehad, ervaringen met betrokkenen gedeeld. Karakters verschillen. Elk mens is uniek en werkt de ervaringen anders uit. (///) Tenslotte: morgen kom jij aan de beurt met de Waarheid. En ben je in gezelschap van vele getuigen die achter je zullen staan in “Recht is Krom!” We denken aan je.

  Voor de VaatstraComplotBelievers komt het bijzonder slecht uit dat hun “helden” uitgerekend nu weer met elkaar gaan lopen bakkeleien. En dan ook nog zo openlijk; het lijkt de LPF wel polletiek.

  Vervolgens reageert ene Ab met een (deels) rake opmerking: apart dat jullie weer in strijd zijn over wie der gelijk heeft. blijkbaar zijn jullie ego’s belangrijker als het collectief. Jammer, want dit zal de elite zeker fijn vinden… waarop Herman zich weer afvraagt: Wat bedoel je? En zojuist reageerde de Hoofdpersoon met een eeuh, nog opmerkelijk beperkte approach.

  wdankbaar | 27 oktober 2013 om 10:53
  Het is geen kwestie van ego’s een strijd om het gelijk. Ik hang niet elke theorie van Micha aan en vind het daarom gepast bij tijd en wijle daarvan afstand te nemen. Als ik dat niet doe, zou de indruk kunnen ontstaan dat ik helemaal eens ben met hem, En dat ben ik niet.

  • Aah, wat heb je ze toch goed in kaart @M.I.A.! Handig om er een gezichtje bij te hebben 😉
   Ik heb trouwens alle zeven Vaatstra-debatten hier in een netwerkmap staan, mocht het morgen zover komen dan valt te overwegen om ze nog eens op te zetten, tijdens de afwas ofzo… 😈 Maar mogelijk hopelijk is het niet meer nodig, want achterhaald.

  • Oh jee. Al die meningen te elfder ure. Zou Wim ’t nog houden?

   van Tours | 27 oktober 2013 om 12:45
   Doe morgen wat je te doen hebt, Er zorg voor dragen dat naar boven komt, dat Jano en Sletering niet de waarheid hebben verteld, subsidiair justitie cruciale informatie hebben onthouden over de moord op Marianne: over de juiste persoon van Ali Hassan en de gebeurtenissen de avond vooraf. Dat het verhaal van Spencer onmogelijk kan kloppen. Als dat lukt, is er van smaad en laster geen sprake meer. Wat meer is, dat het bewijs wat jij aandraagt, niet alleen voor de smaad en lasterzaak geldt, maar tevens de bewijsvoering in het proces tegen Jasper S. op losse schroeven zet.
   (…) Wim, Ga ervoor. In gedachten zal ik je ondersteunen.

   • Jammer, dat ik het schouwspel morgen niet kan bijwonen.
    Had graag een verslag gemaakt, maar wij zullen ongetwijfeld door Wim en/of z’n aanhang op de hoogte worden gehouden want de ‘MeanSMedia’ zal er niet over gaan berichten, aldus de plotters.

   • Ja MIA wij zullen een objectief verslag ontvangen van de volgelingen Wim en Wim zelf tenzij hij aan de ketting gaat.
    Het is vooralsnog een verrassing of er van de anders-denkenden nog iemand aanwezig zal zijn om wat tegenwicht te bieden. Misschien is het ook verstandiger als dit in het ongewisse blijft aangezien de emoties bij plotters vrij snel oplopen.
    Het adrenalinegehalte bij Wim zal inmiddels aardig gestegen zijn.

    Ik schat in dat als je de vergelijking maakt met Maurice de Hond-klusjesman, deze zitting weinig tot geen MSM aandacht zal krijgen.

   • In het algemeen bedoelde ik, @M.I.A. Van de mensen die én tijd, én zin hebben, én voor 11 uur in Grunn kunnen zijn 😛

   • Rudolf Paul (bij Klol)
    27 oktober, 2013 at 12:01
    Wat Bou schrijft op haar blog!

    “…ik denk wel dat het OM en de rechterlijke macht de zitting van morgen tegen Wim Dankbaar willen afdoen als een hamerstuk, maar gezien het hardnekkige karakter van Dankbaar denk ik niet dat dit zal lukken. De vraag is echter of de MSM over deze zaak willen berichten, of dat alleen de bloggers er verslag van doen. Zo langzamerhand leven we in twee werelden: die van de Internetters & bloggers en die van de Krantenlezers & tv-kijkers!”

    Morgen allemaal goed om je heen kijken (en foto’s maken) om te zien of je “journalisten” van het Dagblad van het Noorden en andere Main Stream Media kunt spotten. En de dag erna controleren of er over de Dankbaar-zaak bericht is in kranten. Zo niet, abonnement opzeggen, stel ik voor, en geen enkele papieren krant of tijdschrift meer lezen.
    —————————————————————————————————–

    Noot M.I.A.
    Waarschuwing: Deze oude man (klein van stuk) zal zeer zeker aanwezig zijn, woont in stad Grunn en heeft verder niets te doen. Hij doet zich op het net voor alsof hij is geboren in 1998. Opgepast, beslist geen snoepjes, foldertjes of ander materiaal ect van aannemen!!!

  • Welnee, ze had al een aanbod gehad om met iemand mee te rijden.
   Dat berichtje had ik een tijdje terug hier al gedeponeerd.
   Bij Bou ging het erom dat ze om 10.30 altijd 2 bruine boterhammen met kaas eet en nog wat andere autistische frutsels. Waar ik mij wel in kan vinden is het reistijdargument.
   .

  • Precies, zoals al meermaals is aangehaald:
   Het hier vorenstaande indachtig verbied ik u namens cliënte haar dagboek danwel delen daarvan in wat voor vorm dat ook openbaar te maken of te verveelvoudigen. Tevens sommeer ik u onverwijld het afschrift van het dagboek van cliënte, dat u kennelijk in bezit heeft, aan haar te retourneren zonder daar zelf een kopie van te bewaren, zo ook mij in kennis te stellen van de namen en adressen van alle eventuele derden die al dan niet via u de beschikking hebben over een kopie van het dagboek van cliënte.

   @wdankbaar, het recht is weliswaar soms traag, maar hier was natuurlijk het wachten op. Wees nu een vent *just give it a try* 😎
   Onderken je wankele positie en trek je conclusies. In weerwil van al je fans en volgers, je bent really niet goed bezig zo. You shouldn’t persist. Corine zit ’t ook niet lekker, dat weet je. Kap er nou gewoon mee, dit wordt anders wel heel pijnlijk zo.

   • Mooi dat Yehudi deze zaak oppikt. Je moet gewoon met je klauwen van andermans dagboeken afblijven. Mijn zoontje houdt er ook eentje bij en het zou niet in me opkomen dat te gaan lezen. Is hij goed met zaken als deze? Ben de laster, smaad en beledigingen van Don ook een beetje zat en wil daar op door gaan pakken, qua legale stappen. Het is niet zo dat ik geen beledigingen zou kunnen incasseren, maar er zijn grenzen.

   • Dat figuur heeft echt een plaat voor zijn kop die alleen kan verdwijnen als hij echt een stevige douw krijgt. Wat mij betreft krijgt hij twee jaar cel. Vanochtend schrijft hij weer:

    Wij stellen vast dat hier andermaal sprake is van damage control. We kunnen u reeds in dit stadium berichten dat wij over een onvoorwaardelijke toestemming beschikken tot publicatie – van wat u bedoelt met – het dagboek van Maaike Terpstra.

    Welke “damage control”? Die idioot snapt het recht blijkbaar niet, want zelfs als Maaike toestemming voor publicatie gaf (wat ze niet deed) is die nu blijkbaar ingetrokken. Kleine moeite om te parafraseren, maar daar heeft Wim de taalvaardigheid blijkbaar niet voor.

   • @Jeroen

    Nou met Yehudi heb je wel een advocaat die niet te beroerd is om de tegenstander volledig te slopen.

    Hij lijkt me wel een beetje overconfident, en dat is niet altijd een pré imo.

   • Opmerkelijk dat WimPs reactie, in navolging van Micha, ook in meervoud geschreven is. Ofschoon hij slechts onder eigen naam ondertekent. Zou dat nou zijn om Einzel-gängerij te verbloemen? Hij spreekt vast niet (meer) namens André Vergeer 😦 En die aanmatigende toon ook weer hey, wie loopt hier nu te powerplayeren 👿

    Geachte heer Moszkowicz,
    Wij ontvingen uw email in goede orde. Wij zijn niet bepaald onder de indruk van uw powerplay.
    Wij stellen vast dat hier andermaal sprake is van damage control. We kunnen u reeds in dit stadium berichten dat wij over een onvoorwaardelijke toestemming beschikken tot publicatie – van wat u bedoelt met – het dagboek van Maaike Terpstra.
    Wij delen u mede dat wij gezien de thematiek van het op handen zijnde boek überhaupt niet afhankelijk zijn van welke toestemming dan ook.
    Tot slot berichten wij u dat wij u kortelings zullen antwoorden, waarbij wij u nu reeds mededelen dat wij een door u als dan aangezegd kort geding met vertrouwen tegemoet zien.
    Onder voorbehoud van alle rechten verblijft inmiddels,
    W.J. Dankbaar
   • @Sander
    Hij schrijft samen met Mauritz het boek waarin gedeeltes dagboek worden gepubliceerd.
    Zie mijn eerdere reactie volgende artikel. Blijf Mauritz in de gaten houden, die is van hetzelfde als Wim.
    Lijkt mij de reden voor het gebruik van wij-vorm.

   • Klopt, dat was toen op Barrra, toen Wim in discussie ging. Maar hij heeft het echt aan heel veel mensen gestuurd volgens mij en ook stukken geciteerd op zijn site.

   • Je zou het welhaast als aanmatigend, opdringerig kunnen kwalificeren. Er lag Wim veel aan gelegen om zijn ding “aan de man te brengen”. Zou hij nu even voortvarend voor de consequenties van zijn handelen instaan?

 12. Statement van JDTV. Hij distantieert zich van KLOL.

  @Eric. You’ve got mail. Meerdere zelfs, verspreid over een paar dagen. Of je er morgen bij bent.

 13. Pingback: Krom is Recht: Dankbaar voor het Bankje (live-topic) | swapichou

 14. Pingback: Dankbaar Deel V: de Amplificatie | Swap I. Chou

 15. Pingback: Dankbaar deel VI: losing all sense of proportion | Swap I. Chou

Reacties zijn gesloten.