Hoi Martijn A.

Dames en heren, dit is hem dan.

voodoo-dolls-largeVia een anonieme tip kwam bij ons op de ‘redactie’ (lees in de kroeg) het volgende verhaal binnen. Lees hieronder het verhaal van de vriendin van een wanhopige moeder en de schokkende woorden van de gewetenloze psychopaat ‘Martijn A.’.

En vergeet vooral niet wat voor schade dit soort losers aanbrengen.

Door een anonieme bron *nudge nudge, wink wink*:

En wederom tuint Martin Vrijland met open ogen in een vooropgezet valletje.

Ik zag op een anti-complotblog dat er druk gezocht werd naar de ware identiteit van Martin Vrijland.
Zo ontstond in mijn hoofd een plannetje.
Ik reageerde op 1 van de stukjes op die site waarin ik zei dat mevrouw Merzouk mij een naam had gegeven die niet overeenkwam met de initialen waarvan zij dachten dat die bij Martin Vrijland hoorden, zo simpel was het.
Uiteraard gebruikte ik hiervoor mijn eigen naam, na wat hem eerder deze week overkwam zou hij niet zomaar ‘happen’ natuurlijk.
Ik was best bereid mezelf daarvoor op te offeren.
Martin had al eerder gedreigd aan het adres van mevrouw Merzouk e.e.a. openbaar te maken als zij niet met hem en de vader bleef samen werken of als zij zijn echte naam openbaar zou maken.
Wat uit onderstaande e-mails ook duidelijk blijkt.
Hij verbood haar zijn persoonsgegevens bekend te maken (heeft ze dus ook helemaal niet gedaan, dan zou ondertussen het hele internet ermee vol staan) en communicatie tussen hem en haar te publiceren.
Vervolgens zet hij zelf wel filmpjes, die hij in het geheim maakte online.
Waar is nu nog de logica?
Overigens moet Martin Vrijland zich realiseren dat, hoe je ook je best doet om op het internet anoniem te blijven, iedereen gevonden kan worden. Ook hij.

Feit is dat mevrouw Merzouk op enig moment niet meer met Martin Vrijland en de vader wenste samen te werken.
Zij realiseerde zich dat ze afstand moest nemen van het complot/doofpot scenario omdat juist daarom deuren gesloten zouden blijven en dat het verstandiger was om het op een andere manier aan te pakken. Wat haar verdere beweegredenen zijn gaat feitelijk niemand iets aan, zij wilde niet meer, punt.
Ze zei de samenwerking op, richtte een eigen stichting op en verzoekt Martin Vrijland te stoppen met zijn ‘onderzoek’, het gebruiken van persoonlijke- en privégegevens, inclusief fotomateriaal en het commercieel uitbuiten van de persoon Anass.
Martin Vrijland geeft hieraan geen gehoor.
Hij blijft actief vragen om donaties om zijn werk voort te kunnen zetten en schroomt er niet voor om alles en iedereen die hij verdenkt neer te sabelen op zijn site.
Is er niemand die zich afvraagt wat hij met het geld doet dat gedoneerd wordt?
Hoeveel geld is er ondertussen gedoneerd, waar heeft hij dat allemaal aan uitgegeven?
Martin Vrijland zit momenteel werkloos thuis, een stichting heeft hij zelf niet opgericht dus hij kan feitelijk doen met het geld wat hij wil, niemand die dat controleert.
Kritische geluiden van mensen die op zijn site proberen te reageren worden er door hem steevast uitgefilterd. Waar hij de MSM van beschuldigt doet hij dus zelf net zo hard.

Ik ben van mening dat hij allang niet meer ‘strijd’ voor de waarheid omtrent de dood van Anass.
Hij zegt dat wel maar ik geloof het echt niet.
Hij vindt het veel te leuk om overal tegenaan te schoppen en geniet van de aandacht die hij krijgt van medestanders van zijn complot/doofpot theorieën.
Laat mevrouw Merzouk en de zaak Anass toch met rust.
Zij is haar kind kwijtgeraakt, haar dochter is haar tweelingbroer kwijtgeraakt.
Door deze hetze komen zij niet toe aan rouwen.
Mevrouw Merzouk heeft ervoor gekozen om de informatie, die zij zo hard nodig heeft en een einde kan maken aan haar onzekerheid, via rechtswege te verkrijgen. Laat haar.
Bemoei je er niet meer mee, gooi geen olie meer op het vuur.
Het is klaar voor jou.

Van: Martin Vrijland
Onderwerp: Antw.: Advocaat zaak Anass
Datum: 17 maart 2013 21:00:52 GMT+01:00
Aan: zmerzouk@xxxxx>

Zohra,

Het lijkt mij in het belang van de waarheidsvinding met betrekking tot de (in mijn optiek) moord op Anass dat de vader en moeder elkaar niet in de haren vliegen.
Ik krijg sterk de indruk dat je meerdere sporen tegelijk bewandelt, zijnde enerzijds contact met mij en het mogelijk zoeken van een advocaat via mij en dat je anderzijds ondertussen de aangewezen advocaat mevrouw Mr. xxxxx via Meijering overweegt in de arm te nemen.

De waarheidsvinding wordt wat mij betreft alleen recht gedaan als beide ouders een blok vormen. Ik ben dan ook van mening dat je die strijdbijl moet begraven.
Anass is vermoord en die waarheid moet boven water komen. Dat kan alleen als het Openbaar Ministerie alle stukken aan jou en de vader openbaar maakt.
We hebben er niets aan als er een discussie gaat ontstaan over wie de forensische stukken e.d. geopenbaard heeft. Dan slaagt “de tegen partij” er in om ruzie tussen de ouders te creëren. Dan wordt dat de strijd, terwijl de eigenlijke strijd zou moeten gaan om de WAARHEIDSVINDING aangaande de moord op Anass.

Ik zou je willen voorstellen dat je de vader benadert en excuses aanbied voor het feit dat je op zeker moment besloot om alleen verder te gaan.
Ik denk dat ik een goede advocaat weet die jullie samen kan helpen deze moord op te lossen! Ga er niet je eigen strijd van maken. Dat is mijn dringende advies.

Ik wil je bijna uit de grond van mijn hart smeken om die weg te bewandelen. Zet elke vorm van oud zeer m.b.t. de vader van Anass opzij.
Hij is jouw vijand niet. Ook hij wil deze moord oplossen. Het is nu zaak dat je streeft naar saamhorigheid. Al is het maar alleen voor dit probleem.
Je hoeft geen vrienden te worden.

Ik wil als mediator optreden en er voor zorgen dat de strijd niet is “vader en moeder hebben ruzie”, maar dat de strijd is “de moord moet opgelost worden en het OM moet de informatie geven die ze achterhouden”.

Alles draait om eerlijkheid en openheid. Ik gebruik alleen eventuele beeld/geluidopnames als ik daartoe genoodzaakt wordt. Ook dit lijkt mij voor niemand een voordeel.
Samenwerken is het beste. Daarvoor is echt eerlijkheid nodig.

Ik stel voor dat we een keer een gesprek arrangeren met zijn allen. En dan moet het niet gaan over beschuldigingen of over wie/wat tot nu toe fout gedaan heeft, maar over oplossingen en een gezamenlijke strategie.

Laat me alsjeblieft duidelijk weten wat je wilt én wat je doet.
Als je ondertussen met Mr. Xxxxx bezig gaat, komt ook dat vanzelf uit. Dus wees daar gewoon echt 100% eerlijk en open.

Hartelijke groet,
Martin

Van: Martin Vrijland
Onderwerp: forensisch onderzoek
Datum: 17 maart 2013 09:37:06 GMT+01:00
Aan:

Zohra,

Omdat je niet meer reageert voel ik me behoorlijk beschaamd in de vertrouwensband die ik meende dat wij hadden opgebouwd. Je zet mij in eens abrupt aan de kant, terwijl je toch een andere indruk gewekt hebt.
Dat had ik absoluut niet van je verwacht, maar voor alle zekerheid heb ik er toch rekening mee gehouden (zie opname bijlage). Ik wil niet dat het noodzakelijk wordt dat ik deze of de rest van de opnames moet gebruiken.
Ik wil je daarom toch vragen mij zo snel mogelijk te bellen zodat we verder kunnen praten en de ingeslagen weg voort kunnen zetten.
Het lijk me namelijk goed om negatieve energie te vermijden.

Het is gewoon belangrijk dat de waarheid boven tafel komt. Jouw zoon is tragisch gestorven en dat moet niet leiden tot nog meer misstanden, maar juist tot het vinden van de waarheid.

Ik hoor graag weer van je.

Martin

Date: Thu, 11 Apr 2013 07:08:36 +0200
Subject: meldingen Danielle Berkenfeld
From: martinvrijland@gmail.com
To: zmerzouk@xxxxx

Zohra,

In uitlatingen van Danielle Berkenfeld op websites als swapichou.wordpress.com endisputax.blogspot.nl duiden erop dat jij via jouw vriendin bezig bent contact te zoeken met als doel mijn naamsgegevens te publiceren.
Ik wil je er op wijzen dat ik ervan op de hoogte bent en dat ik je er reeds meerdere malen op gewezen heb dat ik onze gesprekken op film heb staan en dat wanneer jij besluit mijn gegevens te verstrekken (zoals Danielle impliceert, zie bijlage) ik mij genoodzaakt voel deze opnames te publiceren. Ik heb je al eerder een stukje film gestuurd (wat jij toen betitelde als een James Bond actie) en ik hoop dat je inziet dat je er niet altijd gunstig uitkomt in onze communicatie
.
Jij hebt geen toestemming om mijn persoonsgegevens noch communicatie met jou te publiceren. Dit heb ik ook duidelijk met je afgesproken. Dat je dit nu toch via Danielle Berkenfeld pleegt te doen vind ik echt getuigen van het niveau van oorlogsvoering waartoe je nu lijkt te zijn afgedaald. In plaats van dat je je richt op waarheidsvinding aangaande de mogelijke moord op Anass bestrijd je nu mij; wetende dat ik alleen maar op zoek ben naar waarheidsvinding; wetende dat je mij zelf benaderd hebt.

Ik hoop dan ook dat ik er niet achter kom dat er straks een webblog is die mijn naam publiceert, want dan zorgt dat er – zo schat ik in – alleen maar voor dat de beeldvorming die het publiek krijgt van de moeder van Anass niet positiever wordt. Dit veroorzaakt door het feit dat je je lijkt te zijn gaan richten op de strijd tegen mijn persoon; waarbij je doet voorkomen of ik werk in opdracht van de vader [quote] “De reden voor het oprichten van een eigen stichting, is dat zij zich op geen enkele wijze kan verenigen met de werkwijze van de, in opdracht van vader werkende Martin Vrijland.”
Dit soort teksten schets het lezende publiek echt een beeld dat niet klopt, omdat toch echt uit onze gesprekken, emailwisselingen en andere opgenomen communicatie blijkt dat jij mij benaderd hebt en toestemming gegeven hebt.

Mijn verzoek aan je is dus om je te houden aan onze afspraak en mijn persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken.; Mocht je dit toch doen, dan moet ik juridische stappen ondernemen.

Martin

p 11 april 2013 12:24 schreef zohra merzouk  het volgende:

Martin,
Ik heb inderdaad eerste je zelf benaderd, maar daarna niet meer je hebt als samen met Aouragh achter mijn rug gedaan zonder mijn toestemming, geld verzamelen op jou naam en zijn naam. Ik heb je persoonsgegevens aan niemand door gegeven, ik hou nog steeds aan de afspraken helaas jij niet..
Ik heb ook genoeg  beeldvorming met je samen, heb ook opnam van je vriendin toen ze mij belde, ik kan ook als publiceren en je chanteert me om samen met Aouragh te kunnen werken. interesseert mij niks meer ik heb mijn kind Anass al verloren en dat begrijp je jammer niet
Je hebt al begonnen, je schrijft negatief over mij en ik heb ons contact toen even stopgezet. Je gedraagt zoals dat je en de vader bas zijn over mij ik mag niks bepalen zoals dat ik niks ben, zoals dat ik dom ben, zoals dat ik niet besta, zoals dat ik niet de moeder van Anass ben, je houd geen rekening met mij/ mij gevoelens en aanwezigheid.

Ik wil op die manier een bezwaar maken tegen het gebruik van de naam van mijn dierbare Anass, het publiceren van persoonlijke en privé gegevens incl fotomateriaal, en tegen het commercieel “uitbuiten” van de persoon Anass
Dat zijn zaken die ik met gerust hard bij mijn advocaat kan neerleggen, want jij “Martin Vrijland” zal met geen enkele motivatie het maatschappelijke belang kunnen rechtvaardigen, of zich kunnen verschuilen achter ” journalistieke vrijheid”.
Zohra

Date: Thu, 11 Apr 2013 14:10:24 +0200
Subject: Re: meldingen Danielle Berkenfeld
From: martinvrijland@gmail.com
To: zmerzouk@xxxxx

Zohra,

Er is geen enkele sprake van commerciële uitbuiting van de naam van Anass.
Ook heb ik je niet gechanteerd om samen te werken met de vader, maar heb ik slechts aangespoord om samen te werken.

Nu blijkt dat jouw vriendin Danielle Berkenfeld je bijvoorbeeld helpt met schrijven op webblogs door online uitingen te doen die mijn persoon in een negatief daglicht plaatsen en dreigt mijn pseudoniem te ontmaskeren door mijn echte naam te noemen zie ik genoeg aanleiding om dingen te openbaren. Ook je dreigende smsje dat je weet waar ik woon is veel zeggend. Het nu ineens ontkennen van de vriendschap tussen jou en Danielle via de sms komt niet erg geloofwaardig over.

Ik denk dat het overduidelijk is dat ik behoorlijk mijn best gedaan heb om te laten zien dat ik rekening houd met jouw emoties in deze moeilijke situatie.
Ook heb ik duidelijk laten blijken dat ik er juist heel erg veel begrip heb voor het verlies van Anass. Dat is toch wel duidelijk gebleken uit mijn inzet en wordt ook zichtbaar in de opnames van onze ontmoetingen.

Samen aan tafel zitten is wat mij betreft een gepasseerd station. Dreigen met een opname van mogelijk een telefoongesprek hoeft ook niet, want daar maak ik me niet druk om. Het verbaast mij gewoon dat je mij bestrijdt en via Danielle beweert dat ik in opdracht va de vader werk (zie bijlage). Het lijkt mij belangrijk dat ik dergelijke uitspraken bestrijdt, omdat mensen zo een vertekend beeld krijgen van mijn inzet, drijfveren en van de situatie.

Ik hoop van harte dat je de focus weer gaat verleggen en je richt op het vinden van de waarheid met betrekking tot de “zelfmoord” van Anass. De vader wil ook alleen maar die waarheid vinden. Ik wil ook alleen maar die waarheid vinden. Jij hebt mij om die reden benaderd. Dus de vader bestrijden of mij bestrijden met de veronderstelling dat ik voor hem werk lijkt mij de verkeerde focus.

Martin

636 thoughts on “Hoi Martijn A.

 1. Café bazen zijn meer schuldig aan complotten.
  Autorijders dronken voeren..De autorijders zijn de slachtoffers van deze complotten.
  Ze worden er massaal ingeluisd.

 2. Het mooie is, dat we die crap van jou als maatschappij niet accepteren en dat types als jij altijd in een kooi belanden..

  • Complotten tegen doorgedraaide complotters met hun merkwaardige fabeltjes, daar was in dit geval niets tegen. Er was nooit sprake van enig serieus onderzoek van Martin Vrijland in de zaak Anass, terwijl hij daar wel geld voor vroeg. En om aan die oplichterij een einde te kunnen maken, werd Martin informatie gegevoerd. Dat hij het geloofde was nog tot daar aan toe, maar hij is volkomen door de mand gevallen, omdat hij alleen die info plaatste, die hem goed uitkwam. Dat kneusje met zijn shape-shifter kolder en onderdrukte homoseksualiteit wordt dus ook door oprechte mensen niet meer serieus genomen.

   Wat mij betreft moet men politie en justitie zijn werk laten doen en de familie en heel Nederland eerst eens afwachten op de uitkomsten van hun onderzoek. En als de familie meent, dat er iets niet klopt of bepaald extra onderzoek wil afdwingen, dan moeten ze
   daarvoor professionele hulp zoeken. Het geld, dat mensen daarvoor overhebben, is bij Martin heel slecht besteed.

 3. Chemtrail.
  Je moet je producten hier niet aanprijzen.
  Je klandizie zit bij Martin.
  Wellicht dat je daar ook met sterker spul moet aankomen?

  • Blijf jij je rotzooi maar verkopen.
   Je lijkt me ook echt ‘een huisvader’ die positief bijdraagt aan veiligheid…
   Het zit in je bloed, zeg maar…
   Daar kun je niet omheen…

  • De bedoeling van OPPT is, dat malloten zoals jij iets hebben om eindeloos over door te zaniken, terwijl niemand het ook maar iets kan schelen.

   • Nee, die baalt, als er al snel blijkt, dat er alleen onverkoopbaar grofvuil in de woning wordt aangetroffen.

   • @Wortel5

    Ik zou die verse soevereinslaven wel weer aan het werk krijgen, met een oudhollandsche pedagogische insteek.

    Veel mensen weten niet wat de oorsprong van het spreekwoord “pompen of verzuipen” is. Komt niet van boten, maar uit het tugthuyswezen in de zeventiende eeuw. Die hadden speciale waterdichte cellen voor “werkschuw tuygh” (zeg maar de complottertjes uit die tijd) en lieten de cel dan vollopen. De werkschuwe in kwestie kreeg een handpompje aangereikt en als hij langer dan twintig minuten inactief was, verzoop hij dus. De hoop was dat het calvinistische arbeidsethos er na verloop van tijd in zou slijten, wat overigens niet altijd lukte. Maar ook dan was het probleem opgelost.

 4. Ha, ha.
  Ik kan voor mezelf bepalen, wat ik doe, of laat.
  Maar.. schijnbaar ontbreekt jou de kennis om ZELF uitleg te geven..

  Of je wil me in uniform zien..

  • Jij mensen aan het werk zetten? Ik geloof er niets van. En je moet niet blowen, maar naar een huisartsenpost.

 5. Geniet er nog even van, want mocht jij echt coffeeshops hebben, dan ben je ze over niet al te lange tijd kwijt. En vooral geen belasting betalen, want dan gaat het nóg sneller.

 6. Dus jij weet zelfs in deze figuurtjes nog onderbroekjes te zien? Jij komt wel heel erg veel te kort.

 7. Ow, is dat zo……?
  “anti deVriesmaffia katwijkvoorheen AH-chauffeur ,thans AH-winkeldief ,moet ongeveer nog 3000 euro bij elkaar stelen om weer enigzins quit te staan”

  • hij heeft net een berichtje op Boublog zien staan denk ik Mia. Over de “succesvolle” Brown.. Gaf hem inspiratie..

 8. Mensen aan het werk zetten
  Je kunt je moeder je zooi laten opruimen, of iets te eten halen bij een cafetaria, café, naast de pot pissen in de shop.
  Misschien hulpverleners werkgelegenheid bezorgen..
  Dat is anders dan in dienst hebben.

 9. Mijn god!! Hoe vaak hebben ze jou van de commode laten stuiteren toen je nog een baby was?!
  Ongelooflijk de onzin die jij uitkraamt. 
  En waar bemoeien jullie (jij, MV en al die andere randdebielen) je eigenlijk mee? 
  Met welk recht hebben jullie je opgeworpen als onderzoekers?
  Er zijn maar 2 personen die het werkelijk iets aangaat wat er precies met Anass is gebeurd en dat zijn Zohra en Inass. Niemand anders. Begrijp je dat? NIEMAND! Hoe cru het ook klinkt, zelfs de vader niet. 
  De rest van al die mensen die recht denken te hebben op ‘de waarheid’ moeten lekker terug kruipen achter hun geraniums. 
  Ik begin er langzaam achter te komen welke Wassenaarders zich zo vreselijk hebben uitgelaten over Zohra en Inass. 
  Misselijke lui! Hoe durven ze!
  Oh wat leefden ze mee met Zohra en Inass in her begin en oh wat waren ze trots dat ze op tv hun verhaal kwamen doen. Om vervolgens in a split second 180 graden te draaien. 
  De samenwerking met MV is door Zohra opgezegd. PUNT!
  En nu, hup, allemaal weer terug in jullie complotholletjes. 

  • Ja, ik zag het al op die facebook pagina. Het was eerst meeleven, maar dan, als blijkt dat er gewoon nog onderzoek moet worden gedaan, gaan ze de meest rare dingen verzinnen. Was zelfs iemand met numerologie.. Ik vraag je! Ben blij dat die mensen echt niet bij politie werken.

   Ja, er worden fouten bij politie gemaakt. En ja, daar mag je heel kritisch op zijn, moet ook! Maar als je kijkt naar de case Nour in Groningen, waarvan het lijk is opgegraven (op verzoek van vader) vorige week en opnieuw onderzocht wordt, dan zie je dat ook het OM en recherche echt wel hun best doen. Hoe lullig dat daar ook is gegaan. Betekent niet meteen een complot.

  • Niets..
   Je bent al verdacht als je op huisnr 36 of 63 woont, tijgerprint draagt, een teddybeer in huis heb, etc.
   Oftewel..er worden patronen en linken gelegd wat nergens op slaat.
   Spoken zien is in deze groep hetgene dat ze bijeen houdt.

   Het klinkt wel raar, maar Chemisch afval is toch wel de meest verstandige op die site..
   Zelfs die gasten van de haatfacebook blijven daar weg.
   Teveel asskissing en onzin.

   • Inderdaad … niet zo kort door de bocht, maar blijkbaar ergens toch iets opgestoken over teddyberen en leopard prints , bravo
    Beetje gek ook dat hier afgegeven wordt op iemand waar vrij aan gedoneerd kan worden, ik kan dus zelf uitmaken of ik dat wil, met alle verantwoordelijk die daarbij hoort, licht hij me op dan is dat mij pakkie aan, ik heb geen lui zoals jullie dan nodig, die zogenaamd mij daarmee willen helpen omdat ze het zo te doen zouden hebben met diegene, hoe walgelijk zeg.
    Wil je echte oplichters ontmantelen, hou je dan bezig met het kankerfonds of alle andere
    zogenaamde goede doelen …. zijn jullie in ieder geval echt goed bezig.

    Jeroen daar in tegen heeft veel meer te verbergen als je dat zo over hem leest, of wordt dit systematisch genegeerd hier, erg apart, maar goed, lid van een occult cluppie (doet dus zaken die jullie hier maar allemaal onzin en hocus spocus vinden) en geeft af op iemand die occulte zaken aan probeert te wijzen in de samenleven.

    Hmmmm wat klopt er niet

  • Xara, zou je die aso-gast ‘anti devriesmaffia’ een schop willen geven want dit ga mij allemaal te ver.

  • Nou ja,
   Hij ‘kleed’ zich wel vaak om..
   Een aandachtshoer is hij wel.
   Weinig inhoudelijk te zien, maar wel uiterlijk vertoon.
   Ik denk dat hij ongesteld is.

  • @anti de Vriesmaffia: als je een goede speurder was geweest, had je gelezen dat Disputax hier een berichtje postte over Kate, wij hebben daar een blog over geschreven en dat pas daarna Barra en Jeroen er van af wisten. Ze zouden graag alle credites krijgen voor de actie van Kate, maar gaven ook al aan dat ze er niet achter zaten. Wij ook niet. Lees gewoon even dingen enzo.

 10. sorry, kan nu even niet meer doen dan die onzin van Anti deVriesmaffia op deze manier weg halen. Swap zit op algemene wordpress account en kan dus niet een plugin installeren om mensen te bannen. En aangezien we hebben gekozen om iedereen een vrij woord te geven, hebben we dat ook niet bij de instellingen ingesteld.

  Ik kan zijn berichten verwijderen maar dan krijgen we weer dezelfde problemen als afgelopen weekend, dat berichten her en der geplaatst worden.

  Daarom een verzoek Anti de Vriesmaffia: ga gewoon ff naar je eigen clubje toe, waar je je spui kunt gallen. Hier ben je niet meer welkom!

 11. Zeg chemische verminking.
  Ben jij doof?
  Of ben jij onze nieuwe AIVDbaas dat orders komt uitdelen.

 12. Hij heeft dat complot helemaal niet gesmeed.. Echt niet! En nu opzouten! Ga maar met discussiëren met je vriendjes over theorieën enzo…

 13. ‘ denk aan de familieleden’
  Dat zou je beter tegen ‘je meester’ kunnen zeggen.
  Jij bent maar ‘een hulpje’ dat niet inziet dat ‘je meester zich uitleeft op de familie.
  Lezen kun je ook niet, anders zou je kunnen lezen dat ‘de familie’ hem niet eens noemt of in positieve zin wel benoemd wordt.
  Tenzij jij dat kunt ‘bewijzen’

  • flikker nou op hier.. Ga lekker met Martijntje auwehoeren..waarom ben je hier..? Je krijgt van ons toch geen normaal respons. Wil je niet de zaak opgelost hebben? Waarom loop je hier dan te trollen. Lekker tegen strijdig he? En nog even en ik ga gewoon al je shit verwijderen hoor..

   • Xara, misschien handig te melden dat je het niet tegen Danielle hebt maar tegen die aso “AntideVriesmaffia” waarvan je gelukkig alles hebt verwijderd.

    • Neuh heb ik gedaan was eventjes zat die eeuwige scheldkannonade, jullie mogen beslissen of ik ze terug moet zetten, Xaar regelt dat wel eventjes.

     • ohhh. Nou ik wilde ze ook wel allemaal verwijderen, echter het probleem is dan dat we weer hetzelfde krijgen als dit weekend. Dan gaan alle reacties weer door elkaar heen staan. Omdat je wel zijn bericht verwijderd, maar dan niet de reacties. Dat was ook het probleem dit weekend. Ik ga even kijken hoe het gaat, maar beter is een nieuw topic aan te maken.

  • en om toch een serieus antwoord te geven: http://disputax.blogspot.nl/2013/04/gory-details.html.

   En ik vind het niet leuk om te zeggen.. maar ja, ik herkende daar heel veel in, door een zelfmoord in mijn eigen familie.

   Ik sluit nog steeds niet uit dat er meer aan de hand is, kan ik ook niet, want was er niet bij en het onderzoek loopt nog. Maar ik heb er alle vertrouwen dat het goed onderzocht wordt. Maar jullie draaien alles om.. maar zien het niet.

     • Nee dat denk ik niet. Die afdrukken waren er in het geheel namelijk niet.
      In ieder geval niet toen ik hem zag in het mortuarium.
      En even voor alle duidelijkheid, ik heb hem van top tot teen gezien zonder bedekking.

     • En die foto’s dan Danielle? En de blauwe plekken? Kijk als de ouders echt twijfelen, kunnen ze net als de ouders hier in Groningen ook vragen het lijk op te graven. Dan kan misschien meer onderzoek worden gedaan. Is dat het doel? Om nu zo, zonder aanwijsbare redenen aan te nemen dat het moord is.. Tjsa dan snap ik dat het OM heel veel tijd nodig heeft. Want dat is bijna niet te doen. Of ben ik nu te nuchter?

     • de blauwe plekken zijn goed te verklaren maar als de ouders zoveel twijfelen, zou ik vragen om het lichaam nog eens op te graven. In Groningen hebben ze hier ook fouten gemaakt begin dit jaar.

     • In het geval Groningen was er aanvullende informatie en blijkbaar een goede redenen voor extra onderzoek. Als het is uitgezocht en je hebt alleen maar als argument, dat je de uitkomsten niet kan geloven dan is dat daarvoor niet voldoende.

      Maar hoe kan je, terwijl het onderzoek nog loopt, om een extra onderzoek vragen? Dat is toch veel en veel te voorbarig? En dan gelijktijdig informatie eisen is naar mijn mening helemaal merkwaardig. Juist omdat het onderzoek nog loopt, kan er geen info worden verstrekt. Juist als er wel sprake zou zijn van een misdrijf, zou die informatie de dader(s) van pas kunnen komen en de berechting bemoeilijken. Als er een dader is, dan wil je toch ook dat die wordt gepakt en zijn straf niet ontloopt?

      Als de uitkomsten van het onderzoek aan de familie bekend worden gemaakt, dan kunnen ze (met hulp van professionals) verdere stappen ondernemen. Maar zo ver is het nu nog niet.

     • Ik weet niet over welke foto’s je het hebt. Voor zover ik weet circuleerde er maar 1 op het internet? Hebben jullie foto’s van zijn lichaam gezien? Tenzij iemand mij kan uitleggen hoe zulke blauwe plekken ontstaan na overlijden zeg ik: Nee, ik heb ze niet gezien.
      Het enige dat ik niet kan verklaren is het feit dat er met man en macht is gezocht en ze hem niet eerder hebben gevonden. Of dat onmiddellijk een aanwijzing is voor moord doe ik geen uitspraken over. Het is op z’n zachtst gezegd vreemd.

   • Is er wel iemand op de hoogte dat je voor een ophanging met een gewicht van 50.8 kg in een boom op ongeveer 3.43 m moet gaan hangen. Ga eens in dat bosje kijken. Mag je wel een winterschilder meenemen met en uitschuifbare ladder. Daarnaast zijn de takken op ooghoogte van zo een slechte kwaliteit. Droog en breekbaar. Dus bovenin de gammele bomen nog breekbaarder. Ouwe neven en ooms ( al dan niet homo) gingen niet voorniks in een trapgat hangen. Weet je namelijk zeker dat je je nek breekt. Dat was dan weer te zien geweest op foto’s van het Groenelandziekehuis in Gouda. Voor het gemak hoor je daar helemaal niks van.. We moeten natuurlijk wel de Graaf en al zijn pedopersoneel uit de wind houden. Neem aan dat jullie ook allemaal in de Paashaas geloven.

    • Anass was ruim 3 meter voor hij met de voeten los van de grond was?
     Hmm, stuur me even je `’Hersenfilm’ toe via Mind controle, of zet het op you tube..
     Klinkt interessant.

     • Ik denk dat Elien het heeft over een gebroken nek.
      Dat komt idd van een ‘val’
      Volgens het rapport paste de sporen bij ‘verwurging’
      Daarover kun je lezen bij Disputax.

    • Wat een kul, dat je een boom van 3 meter nodig zou hebben. Ook niet elke poging tot zelfmoord is even geslaagd en het is niet vreemd om te bedenken, dat er ook een tak gebroken kan zijn. De klap is dan niet hard genoeg om de nek te breken, maar genoeg om het bewustzijn te verliezen en de aangetrokken strop voorkomt zuurstofopname.

     Wat wel waar is, dat is dat een moord sporen achterlaat. Er is zo ver bekend helemaal niets is, dat wijst op moord. En er is ook helemaal niets, dat wijst op een complot. Het onderzoek loopt nog en dan pas wordt de familie (goed) en het publiek voldoende ingelicht. Daarom geloven de meesten helemaal niets. Behalve een paar complotgekken, die geheel voorbarig lekker met elkaar griezelverhaaltjes vertellen en dan het idee hebben, dat ze een bijdrage leveren aan een soort van zinvol onderzoek.

     Maar vertel jij eens, wat was Anass nu voor een jongen en welke herinneringen heb je aan hem?

     • Je kunt de sjaal ook aan de stam boven een tak binden.
      Zo hing ik mijn hangmat ook op.
      Boven een tak,of boven een verdikking (noest) glijd het ook niet naar beneden..

      Is vrij stevig, maar ik denk niet dat Martin dat probeert.

     • klopt.. als je het dicht bij de stam doet, kan het wel zeer zeker. Maar Martin is ook nooit padvinder geweest denk ik.

      Over de gebroken nek: ja dat klopt ook. Als iemand een paar meter naar beneden valt dan breek je voornamelijk je nek. Hoe gruwelijk nu ook om te zeggen, maar dan gaat al het bloed naar beneden, je krijgt dan ook blauwe plekken vooral op de onderbenen.. en ook je geslachtsdeel kan dan ineens kan opstijven.. Ja, leuker kunnen we het niet maken.. Bij onvolledige ophanging, dus minder snel de dooslag krijg je andere vlekken, lees blog Disputax.

      Niet leuk om dit te schrijven, maar Martijn houdt hier niet eens rekening mee.. dus dan maar even hier, hoe gruwelijk ook.. 😦

      En ik vind nog steeds dat ze alles goed moeten onderzoeken. De schouwarts heeft hier ook dingen niet gezien op het lichaam van Nour, dus ja, beter en goed onderzoek vind ik wel heel nuttig.

     • Zelfdoding is een privé aangelegenheid, er zullen geen officiële statements gemaakt worden indien dit het geval is. Lijkt me terecht.

     • Ik denk niet dat Elien die van haar ooms en neven erop zet.
      Kunnen we ook speculeren dat het ‘geen toeval meer is’
      Dat ze van de trap zijn geduwd.
      Roepen we die familie ter verantwoording..
      Wel erg veel doden daar..
      Even een rekensom op los laten…

      Maar goed, Vrijland is weer open..
      Er zijn nieuwe daders
      Eerst de elite, toen de man in de joggingbroek, de blonde jongens, de dode pool, Nu de moeder en zus..
      Dadelijk de manlijke lijn verdacht..
      En dat in 9 weken…
      Wat een onthullingen..

     • Martin die hier komt??
      Goh, wellicht dat hij niet van deze site op de hoogte is??
      Of bij jullie en Barra in de spam zit?

      Wellicht is dit land minder vrij, of juist te vrij?
      Hij is niet bij Paul en Witteman gesignaleerd.
      *Die hebben 3 miljoen gekregen hem te weigeren *
      Of hij is ‘kaltgeßelt’ door de Hombeweging gezien zijn geplande aanslag op loveparade.

      *Breaky breaky, mijn computer loopt vast op de complotvirus,AIVD zit erachter vanwege corruptie/omkoperij/chantage/smederij in de salarisbetaling*

      Stuur geld, onmiddelijk!

    • Zeg Elien.
     Je zegt veel in 1 zin, of eigenlijk 2.
     ‘Ouwe neven en ooms ( al dan niet homo) gingen niet voorniks in een trapgat hangen.
     Weet je namelijk zeker dat je je nek breekt.

     1 Er zit zelfdestructie in in je familie.
     2 Homofilie is erfelijk.(manlijke lijn)
     3 Homo´s plegen zelfmoord.
     4 En de doodsoorzaak is het breken van hun nek.

     Maar goed, om in een boom te kunnen klimmen heb ik geen ladder nodig
     Wat een winterschilder in een boom moet snap ik ff niet.

     • mijn 2 ooms waren trouwens niet homo.. Zo makkelijk en zo kwalijk hoe ze vaak zo homofoob zijn.

      Ik heb ook jouw stukje aangeklikt Feex, want ik trok die uitzending van Myra niet over homosexualiteit. Ze hadden het toen over Spangas.. en Myra vraagt met haar, ‘oh ik wil niet te veel lachen’ en haar lacherige stem… “zouden er scenario schrijvers worden aangesteld dat er een homoseksueel in moet”.

      NEE MYRA!! En laat ik het je uitleggen. Spangas is een uitzending voor begin en eind tieners. In elke uitzending proberen ze zoveel mogelijk thema’s te verwerken die in de maatschappij gebeuren, de maatschappij van 2013. Dus daar zit een Marokkaanse jongen in, die een relatie heeft met een blonde, recht voor de raap meid. Een meisje dat al jaren in Nederland woont en ineens weer naar Sri Lanka moet (hoe geloofwaardig dat is), een jongen waarvan de vader in de bak heeft gezeten en dus beschuldigd wordt en inderdaad een meisje dat op een meisje valt.

      Jezus, als je dat als volwassen, intelligente vrouw van middelbare leeftijd dat nog niet kunt door zien, maar er complotten achter gaat zien, als zijnde propaganda dan ben je in mijn ogen ziek.. en heel onwetend. Stel dat ze het eruit hadden gelaten.. dan zou het meer raar zijn toch???

     • Nou niet overdrijven..
      100 jaar.
      Ze hebben stroom.
      Negatieve energievelden.
      IK HAD HET ZO GEZEGD!!
      POSITIEF HOUDEN.
      Maar goed..


      Maar goed..
      Wij hebben het uit de hand laten lopen toen.
      Geestelijke doden zijn moeilijk te herprogrameren..

     • Zelfmoord komt voor, of in mijn familie de gedachte is geweest weet ik niet, maar er is geen uitvoering geweest.
      Zelf ben ik wel naar bed gegaan en hopende dat ik de volgende dag niet wakker werd.
      (zonder pillen of zo,wel natuurlijk tussen uitglippen.)
      Maar ik heb ook in de auto gereden knijpend aan het stuur, denkend dat een stuurfout alles op zou lossen.
      Dus ergens snap ik wel de wanhoop achter de daad.

      Er is altijd iemand die je vindt, of geconfronteerd wordt, of ??
      Het is pijnlijke materie, sommigen noemen het een hartaanval, anderen een verdrinking, anderen onoplettendheid.
      Gewoon omdat zelfmoord niet te voorkomen is en ook anderen achterlaat met onbeantwoorde waarom vraag?

      Zo hoorde ik ook van een dochter die haar vader dood vond in haar bed.
      Waarom hij juist daar ging liggen, dat was best lullig eigenlijk.
      Ik had ooit de vraag gesteld aan een weduwe wat de doodsoorzaak van haar man was, gezien hij schijnbaar nog net geen 50 was geworden.
      Ze wei kanker, maar ik begreep dat hij zijn jachtgeweer had gepakt.
      Het was vrij vreemd, die kamer in dat huis was ook al sindsdien niet meer betreden.
      Sommige beelden blijven plakken.
      Het is wel goed dat er meer lucht wordt gegeven aan de impact van zelfmoord.
      Ik ben zelf nog nooit geen lijk in ‘het wild’ tegengekomen.
      Maar schijnbaar zijn er wel wat lijken in mijn omgeving gevonden/gedumpt op plekken waar ik ook kom.
      (De dode vondeling bleek wel intact)
      Verhanging
      Eerwraak
      Mislukte drugdeal.
      Relatiebeindiging.
      Zonder complotachtergrond ….trieste werkelijkheid

     • Ja ik snap je emotie Feex. Ik heb het helaas 2 keer mogen mee maken in mijn familie. Eentje die in trapgang ging hangen, de eerste gooide zich voor de trein. Heb jarenlang moeite gehad om de trein in dat dorp te nemen. Toevallig was ik er dit jaar weer.

      Maar goed.. het waren ook beiden zelfmoorden uit impulsiviteit. En misschien is dat iets voor een psycholoog ofzo.

      Anass komt op mij over als een heel intelligente jongen, ik zou dan een brief verwachten. Zeker op die leeftijd.. Dan kalk je alle briefjes vol. Dat vind ik wel vreemd. Dan zou het echt uit impulsiviteit moeten zijn gekomen. Dus toch mensen die hem belaagden, waar getuigen van zijn.. Dan kan het door slaan hoor, ik heb het meegemaakt. Impulsiviteit, maar wie waren die jongens die hem belaagden? Als dat zo is. Iemand getuigde, grijp je dan niet in. Sorry.. ik spring er dan echt tussen hoor! Wassenaar kan anders zijn.. maar ik zou er echt tussen springen. Waarom hielpen die getuigen dan niet? Vragen vragen..

     • Ik vind dat geen slecht plan… Ik vind het te ver gaan…

      Kunnen we misschien een topic openen over een ander onderwerp? Ons punt, nou ja mijn punt is wel gemaakt. De comments zijn prima vaak met veel humor maar ik wil eigenlijk dit laten rusten, als jullie het niet erg vinden. We weten het niet, we wilden graag Martijn exposen voor de lieger en bedrieger die hij is. Dat is belangrijk, de rest moeten we afwachten, denk ik. Uit respect voor de moeder denk ik dat het misschien beter is om ergens anders te speuren, maar goed, het is ons blog. Dus we maken het gezamenlijk tot wat het is. Jullie keuze, maar ik denk dat we ‘het’ doel bereikt hebben. Wat jullie?

     • Ik kan er geen antwoord op geven.
      Jij schreef wellicht je dagboeken vol, maar hij wellicht niet.
      Ik zag een sterk tweelingzusje, maar wil niet zeggen dat Anass en zijn zusje op elkaar leken, 2 eiig, op dezelfde dag geboren dat wel.
      Ze gaf me wel de indruk dat ze zeker niet dom was.
      En ik denk dat Anass ook niet dom was.
      Iness kwam sterk over, op basis van de uitzending.
      Wellicht zag ik niet haar wanhoop,liet ze het niet zien, wil niet zeggen dat ze dat niet voelt, of toelaat.
      Er zijn ook mensen (Vooral Japanners) die onbewogen lijken, maar wel lijden.
      Er is een heel Japans bos waar mensen besluiten om…..
      te vinden op you tube
      http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3239147/2012/04/11/Aokigahara-het-populairste-zelfmoordbos-van-Japan.dhtml
      .

     • Zit ik te onthullen…. waar het ik de restanten menu van Xaars Stoofpot/Doofpot neergooi..

      *gatverdamme Swap, de boete daarop is weeren nog meer overuren..
      Ik werk teveel daarom laat ik info los*

 14. Moest Anti deVriesmaffia niet iets doen van 16.00 tot 22.00?
  Paar mensen aan het werk zetten ofzeau?

  Ook hier lijkt mij de ‘ignore’ stand een wijze beslissing.
  Trouwens, lekker weertje weer vandaag hè?

 15. En vraag even aan Martinhoe het zit met die getuige, die hij heeft onmoet en die heel belangrijk was.

  • Precies Wortel5, hij voelde zich toch genoodzaakt om die getuigenis openbaar te maken?
   Waar blijft hij dan? Hij heeft niets, helemaal niets.

   Oh en btw AntiVries je kunt aan Martijn A. melden dat ik inmiddels achter de identiteit van de ‘blonde’ jongen, die Anass gevonden zou hebben, ben gekomen.
   Ik hoop dat Martijn A. hem ook heel snel vindt.
   Dat wordt nog lachen!

 16. @ Xaar.
  Pas op…Want ik zie dat je huid begint te veranderen en je nagels weer groeien.
  We kunnen niet elke x een `patsy`vinden
  Dhr de Wit was de laatste in de voorraad Patsy van dit jaar.
  En we zitten nog in het begin 2013…
  Zo red je het niet tot 2030…
  Je hebt 12-12- 2012 ook al verprutst!

 17. Klopt, ik moest ook heel vaak het vuilnisbakje nu aanklikken. Swap is er nu even niet, sommige mensen hebben ook belangrijke dingen te doen :).

 18. Kan het wellicht zo zijn dat de jongen echt vermoord is en er een doofpot gecreerd is om de gemoederen tot bedaren te brengen.
  Het zal niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn .
  Wie is martin vrijland is dan niet meer zo relevant maar wel wie heeft anass vermoord , die persoon moet dan ASAP uit de samenleving gehaald worden om verdere schade te voorkomen..

  • klopt maasdonk, maar daar gaat Martijn niet achter komen. Die wil alleen maar geld zien. Wat kan hij nu toevoegen? De ouders zullen zich sterk moeten maken voor een tweede autopsie en verder onderzoek, samen met de advocaten. Als je dan rapporten door een blogger op internet laat zetten, dan gaat recherche alleen maar minder mee werken. De moeder heeft dat nu ook wel door.

   Edit door Swap: Een incompetente blogger.

  • oh en niet te vergeten, allemaal dwaalsporen, complotten, pedo’s, troonopvolgingen, satanisme, opoffering, reptielen etc etc. Als die insinuaties van mensen die teveel cannabis hebben gerookt zorgen ervoor dat het onderzoek alsmaar trager verloopt.

 19. Dat is wel grappig terug te lezen..
  Ik lig in een deuk nu ik het teruglees.

  *We zijn allemaal boos op elkaar*

 20. Even alle reaguursels van schreeuwlelijk anti-devries in de prullebak geflikkerd, helaas lijkt het dat hij niets toevoegt en alleen maar schreeuwt ik zie er het nut niet van in, als er bezwaren zijn mag je dat hieronder melden. Swap.

  • Komt omdat hun stamkroeg dicht zit.
   Martin was (en is) nog steeds pleite.
   Hij zit nu op de renbaan in Wassenaar.
   Intussen komen zijn schuldeisers hier naar toe.
   Verhaal doen.

 21. Lijkvlekken kunnen ook al optreden bij stervenden vanwege verstoring bloedsomloop.
  Maar goed Anass wad jong en gezond, dus kreeg ze na zijn dood.
  Wat onduidelijk is, is het tijdstip van zijn dood.
  Hij lag tegen de boom met de sjaal nog om zijn nek, zijn kleding goed gerangschikt, en mos op zijn jas en handen.
  Ik weet niet wie en hoe laat hij gevonden heeft.
  Maar een februariochtend is vrij koud en mogelijk nog schemerig.
  Dan valt ook niet alles op als je snel je hond moet uitlaten.
  Maar goed dat is speculatie.

  Het definitieve rapport kan al lang binnen zijn, dat weet ik ook niet.
  Hoe dan ook,het blijft triest, maar moet niet op deze wijze onderzocht worden.
  Hoe goed bedoeld, of slecht uitgepakt.
  Je hebt mensen nodig met die er verstand van hebben.
  En dat is niet op een openbaar forum.
  Zeker niet bij de psychoten op MV

 22. Dus,, feeefrique kent mensen en heeft vertrouwlijke info over babymoordenaars.
  Fleur spoort niet, maar bij aansporing wil ze wel.
  Antivries is een junkdealer.
  Elien mogelijk betrokken bij vele onnatuurlijke doodsoorzaken in de familie..

  Er komen flink wat onthullingen hier, bij afwezigheid Vrijland..
  We kunnen al bijna met pensioen!!

 23. Breaking: Het geld is weer eens op bij die lijkenpikker!

  “Om mijn inspanningen voort te kunnen zetten zijn donaties niet bepaald overbodig. Er worden nogal wat kilometers gemaakt. Ik hoop op uw begrip hiervoor.”
  http://martinvrijland.wordpress.com/

  Die heeft de adgelopen dagen alleen maar achter zijn beeldschermpje gezeten om te modereren. Welke kilometers?!

 24. Behalve dat ik benieuwd ben naar het juridische schendingen en beschuldigingen, denk ik wel dat het duidelijk is dat ‘het erg genoeg is’ en dat het geen klucht moet worden.

  Morgen een lentetopic?
  *Ik kwam buiten en stapte op een verse dode muis,Mijn kat had het intact gelaten.
  In tegenstelling tot de vorige vondst, een muizenkop zonder romp.
  Morgen mooi weer, dan ga ik de tuin schoffelen.
  Soms moet je het bijhouden..

  Mijn kat is lid van de orde van vrijmetselaars..

  • Ik vind het eigenlijke een prettige afwisseling.

   Ik ben zwaar Martijn moe, ik zou zeggen leg beslag op zijn bankrekening wegens lijkenpikkerij. Hij is wettelijk onrechtmatig bezig (legale bla bla bla) en dat kan gewoon. Kan hij lekker gaan vechten om zijn tegoeden terug te krijgen. Je weet hoe het gaat, je hebt recht op tafel, tv, telefoon, bed en dat is het wel. Maar goed, dat kan ze maar beter met de advocaat bespreken.

  • Mijn katten naar terroristische bewegingen … en Al-Qaida klinkt niet lekker in de mond, die dus niet, ook is het trouwens CIA/Mossad, ach de IRA, ETA en RAF ook, dacht ik ff stoer te zijn met de namen.

   Dat jou kat lid is van een orde is dan nog meer geloofwaardig dan alle terroristische bewegingen bij elkaar hehe

 25. Veel van mijn reacties waren op antivries en slaan nu nergens meer op. Ik verzocht er zelf om hoor, dat zijn reacties verwijderd zouden worden enzo, maar hij heeft wel recht op het uiten van zijn stompzinnige mening. Hij begon me uit te schelden en daarin intieme details te betrekken en hij bedreigde me. Die reacties wilde ik weg. Verder deed hij alleen een grappig QED’tje.

 26. Weet je.
  Martijn geeft zichZELF niet echt bloot.
  Maar noppen of naaldhakken en natrappen.
  Of blootsvoets wegluipen..
  Voeten vegen doet hij niet.
  Zijn handen in onschuld wassen wel.
  Religie of cultuur en onderwijs,
  M/V is een serpent…
  En mogelijk niet volgens Abraham rein.
  Een echte kopkaze..
  Een varken!
  Al naar gelang eigen interpretatie en dieet op te vatten.
  En ja, er zijn meer varkens dan mensen in Nederland.
  Fokvee..
  * gras zaait bij rip moestuin*
  Het rode graansoort.

Reacties zijn gesloten.